Stichting SKAMPA

Hulp aan Elbaan

Openbaar vervoer

In 1995 was er sinds de instorting van het oude regime geen openbaar vervoer meer in Elbasan. In het centrum, naast Hotel Skampa, stonden iedere dag een verzameling van  auto’s en busjes, die als taxi’s mensen vervoerden in en  buiten de stad. Het was een zichzelf regulerend systeem met veel conflicten onderling. De gemeente had slechts 2 (oude) Deense bussen, in gebruik voor eigen vervoer.

Zoekend naar mogelijkheden om oude bussen voor Elbasan te vinden werd de gemeente Utrecht benaderd, die in principe bereid was hier aan mee te werken. Het duurde echter nog tot 1998 eer daadwerkelijk de eerst twee oude bussen van het Utrechts Vervoerbedrijf in Elbasan aan kwamen.

De gemeente sloot een kontrakt met het Vasil Janku (bedrijf KRIVA), dat de (eerste) lijn Noord-Zuid ging exploiteren.  Aanvankelijk verliep dat moeizaam door gebrek aan onderhoudsmiddelen en de slechte toestand van de wegen.

Op verzoek van de gemeente Utrecht maakte de heer Hilhorst in 2000 een vervoersplan voor openbaar vervoer in Elbasan. Kern van zijn advies was een half-uurs dienst te openen op twee lijnen: een Noord-Zuid en een Oost-West-lijn.  Met behulp van de gemeente Utrecht konden meer bussen ingezet worden en ontstond een min of meer regelmatige stadsdienst.

Voor een toerist (voor zover die al in Elbasan kwam) bleef het nog lang een vreemd gezicht een stadsbus te zien rijden met vermelding van Utrechtse bestemming en Hollands reclame.

In 2003 werd  geëvalueerd wat het resultaat was van de Utrechtse bussen actie.