ANBI

ANBI informatie

Statutaire naam: Stiching Skampa

ANBI-status vanaf 19 oktober 2007

RSIN nummer: 8093.94.960

Post- en bezoekadres: Klompenfabriek 19

5684 NB Best

Contact: wordpress@skampa.nl

Doelstelling: het verlenen van hulp aan de stad Elbasan te Albanië

Actueel beleid: uitvoering van het project “Skampa Kids” waarbij 400 kinderen, die leven onder de armoedegrens, hun leerplichtige schoolperiode kunnen vervullen

Bestuur: Dhr. R.W.J. v.d. Brink (Utrecht), voorzitter

Dhr. A.F.L. Le Mat (Best), secr. / penningmeester

Mw. G.W.J. Mulder (Rotterdam), lid

Beloningsbeleid: bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Financieel verslag 2017: HIER