Skampa Kids nog steeds een succes.

Bericht van Alex le Mat:

Afgelopen maand ging ik voor de 29e keer naar Elbasan. In mijn dagboek beschrijf  ik weer mijn belevenissen. Ze waren zeker positief, maar niet al te spannend. Bezoek nummer 30 staat in de planning voor het late najaar van 2018. Dat zal dan helaas ook het laatste zijn. Als kleine NGO zijn we in Albanië uitgewerkt evenals onze lokale partnerstichting ECE.

Maar het naderend afscheid kent ook een positieve toon. Het project ‘Skampa Kids’, als opvolger van de in 2005 gestarte huiswerkklassen, is nog altijd een groot succes. Verheugend is dat de benodigde financiën van € 51.000 voor vier jaar binnen zijn. Incidenteel ontvangen we gelukkig  nog steeds bijdragen. Ook die zullen voor 100% besteed worden aan het project. Er is een uitlooptijd tot de zomer van 2019.

Op alle scholen hebben we een kort fotomomentje ingepland. Hier wordt dat een klein hoogtepuntje. Een van de kinderen uit het project zegt dat ze allemaal zo blij kijken omdat ze zo dankbaar zijn voor de Nederlandse hulp.

Ieder jaar schrijft ECE in het jaarrapport een stukje over enkele kinderen uit het project. Deze school heeft nu het initiatief genomen om enkele stukjes door de kinderen zelf te laten schrijven.

Als ik ’s avonds mijn verslagje uitwerk, zie ik hoe indrukwekkend dat soms is.

Elida Budani beschrijft haar deplorabele leefomstandigheden (in het Engels) en sluit af met deze ontroerende zin:
…. I do not expect luck will find me but I believe in myself and I will reach the best of me ….

Zie verder : Dagboek 2017

 

Skampa Kids, het vervolg

alex-le-mat  Alex LeMat rapporteert:

Tijdens mijn laatste bezoek aan Elbasan hebben we diverse varianten bekeken om het project eventueel met iets minder financiële middelen tot een goed einde te brengen. Niet alleen voor het schooljaar 2016-2017 maar ook voor de twee volgende schooljaren. Want we willen dat alle kinderen die momenteel deelnemen aan het project verzekerd zijn van ondersteuning tot het einde van hun leerplichtige schoolperiode (dan zijn ze 15 jaar of ouder).

Mede dankzij de medewerking van de drie schooldirecties hebben we die optie open kunnen houden.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om alle goede gevers te bedanken voor hun bijdrage.

Het huidige project werkt met een totaal budget van € 51.000. Stichting Skampa had tot taak tweederde deel daarvan zelf te verwerven en éénderde deel daarvan wordt ingebracht door Stichting Edukans.

Onlangs mocht het project zich verheugen in een bezoek van medewerkers van Edukans in het kader van het project Schoenmaatjes. Eén van hen, Johan van der Pols heeft van dit bezoek een mooi verslag geschreven.

Lees verder …

 

 

Toekomst van Project Skampa Kids onzeker

alex-le-mat
Alex leMat

Een paar weken geleden kwam ik terug van mijn jaarlijkse bezoek aan Elbasan. De avontuurlijkheid  van mijn eerste Albanese jaren is er niet meer. Daarentegen is het wel verheugend om de successen van ons project Skampa Kids mee te maken. Maar ook hoe het voorziet in een enorme behoefte. Toch moeten we ons er op voorbereiden dat er medio 2019 een eind aan komt. En hoe dat gaat, hangt nog altijd van de laatste financieringsronde af.

Op enkele aanvragen bij potentiële donoren verwacht ik de komende maanden bericht. Een paar nieuwe gaan ook nog de deur uit. Mijn oproep om bij de lezers € 2.500 in te zamelen heeft al tot een aardig succes geleid. We zijn over de € 2.000. Misschien willen degenen die nog geen tijd gehad hebben een bedragje over te maken dat alsnog doen. Het  IBAN nummer is NL29 ABNA 0831 3961 56 ten name van Stichting Skampa.

De stand van zaken lees je verder indagboek. Erg spannend is het niet, maar dit is wel de manier om op de hoogte te blijven.

Alex LeMat

Opnieuw naar Elbasan

Vier weken geleden vertrok ik voor mijn 27e bezoek aan Elbasan, Albanië.
Vanaf mijn eerste reis in 1998 houd ik een dagboek bij.Dit is dus aflevering 27.dagboek

In zeventien jaar heb ik veel dingen in dat raadselachtige land zien veranderen. Soms gaat dat snel. Soms gebeurt er weinig of niets. En dan merk je dat stilstand hetzelfde is als achteruitgang.

Het is nu tien jaar geleden dat we startten met het project “Homeworkclasses”, twee jaar geleden omgedoopt tot “Skampa Kids”.

Zie ook: https://vimeo.com/87682235

Dat onze hulp nog altijd hard nodig is, kon ik weer met eigen ogen en oren waarnemen.

Voor het schooljaar 2015/16 is de complete financiering gelukkig rond, mede dankzij de opbrengst van het geslaagde benefietconcert van een jaar geleden. Voor het laatste seizoen 2016/17 zijn we nog niet zo ver.

De hulp van degenen die regelmatig een bijdrage overmaken op onze bankrekening is dus nog altijd meer dan welkom. Wederom dank daarvoor, namens de kinderen.

Wie, eventueel na lezing van mijn dagboek no. 27, ook behoefte heeft om een bijdrage te geven, dit zijn de contactgegevens:

 

Stichting Skampa, Utrecht/Woerden

IBAN NL29 ABNA 0831 396 156

www.skampa.nl

De stichting heeft ANBI-status.

Bezoek aan Elbasan

Alex LeMat heeft weer Elbasan bezocht om de voortgang van SKAMPA-projecten te bekijken. Ter inleiding van zijn dagboek, schrijft hij: “De verhalen zijn al lang niet meer zo spannend als in de eerste jaren, maar er blijkt nog genoeg te doen.
Het project Skampa Kids is nog altijd van groot belang en onze mensen werken er nog steeds met toewijding aan.”

U kunt zijn verslag hier lezen.