Stichting SKAMPA

Hulp aan Elbasan (Albanië)

Secretariaat

Alex LeMat
Klompenfabriek 19
9684 NB
Best

SKAMPA 25 jaar

De stad Elbasan (Albanië) heette in de Romeinse tijd Skampa. Vanaf 1995 heeft Elbasan  een band met Nederland. Aanvankelijk was het een Utrechtse werkgroep, die noodhulp verleende aan scholen en ziekenhuizen. Na de Kosovo-oorlog werden structurele projecten opgezet, waarin Skampa samenwerkte met de Stichting ECE in Elbasan.  Het laatste en langst lopende project, Skampa Kids, – hulpklassen voor kinderen in achterstandssituaties,- werd in 2019 afgesloten wegens gebrek aan financiële middelen. Ook de Stichting ECE is toen (tijdelijk?) stil gelegd. De Stichting Skampa blijft nog bestaan, in de hoop een herstart te kunnen maken. Deze website biedt een overzicht van 25 jaar hulp aan Elbasan.De stad Elbasan (Albanië) heette in de Romeinse tijd Skampa. Vanaf 1995 heeft Elbasan  een band met Nederland. Aanvankelijk was het een Utrechtse werkgroep, die noodhulp verleende aan scholen en ziekenhuizen. Na de Kosovo-oorlog werden structurele projecten opgezet, waarin Skampa samenwerkte met de Stichting ECE in Elbasan.  Het laatste en langst lopende project, Skampa Kids, – hulpklassen voor kinderen in achterstandssituaties,- werd in 2019 afgesloten wegens gebrek aan financiële middelen. Ook de Stichting ECE is toen (tijdelijk?) stil gelegd. De Stichting Skampa blijft nog bestaan, in de hoop een herstart te kunnen maken. Deze website biedt een overzicht van 25 jaar hulp aan Elbasan.

25 jaar projecten

Overzicht grote projecten

Kleinere projecten

   Schoenmaatjes

   Logopedie

   Weilheimproject