25 jaar hulp aan Elbasan (Albanië)

Het project Hulp aan Elbasan is na 25 jaar officieel afgesloten wegens gebrek aan financiële middelen. De Stichting SKAMPA blijft echter voorlopig bestaan om actief te worden als er mogelijkheden komen om in Elbasan hulp en ondersteuning te verlenen. Een overzicht van onze activiteiten in de afgelopen 25 jaar kunnen inspireren tot een vervolg.

Ad Voets

25 jaar actief.

Het project “Hulp aan Elbasan”  begon feitelijk al in 1993, toen een apotheker uit Elbasan, de heer Besim Kacaku, aan de gemeente Utrecht vroeg of Elbasan een stedenband kon krijgen met Utrecht. In 1994 bezochten de heren M. Vos (GG en GD) en J.Verschuren (Gemeentelijk Onderwijsinspecteur) Elbasan om te onderzoeken hoe de situatie was.                                   

In de inleiding van hun verslag staat al wat het probleem is. “De meest elementaire levensbehoeften ontbreken. Na een kenschets van de gezondheidszorg, de verloskundige kliniek, onderwijs , zakenleven en de Gemeente Elbasan, deden zij de volgende voorstellen:

Inleiding van verslag maart 1994

Comité Utrecht-Elbasan

Het verslag leidde tot de vorming van een werkgroep, die een lijst met  vragen maakte. In juli 1994 bezochten Richard van den Brink en Gerda Mulder Elbasan en inventariseerden waaraan de grootste behoefte was. De voornaamste vragen waren:

  • glas voor scholen en ziekenhuis,
  • meubilair voor ziekenhuis en scholen,
  • vervoer van de materialen
  • uitwisseling van specialisten en docenten.

Stichting SKAMPA

Het comité maakte plannen voor diverse projecten en startte met inzamelingsacties voor ziekenhuismateriaal en schoolmeubilair. Na een inventarisatie van concrete hulpvragen in Elbasan in 1995 werd besloten een stichting op te richten om diverse projecten te kunnen organiseren.

Terugbblik op 25 jaar PROJECTEN

ECE

1. Oprichting en ondersteuning van de Stichting “Education Center Elbasan” (ECE)

2. Oprichting van een informatiecentrum

3. Voorlichtingsbijeenkomst aan scholen

4. Internet voor de scholen

5. Cursus Engels

ONDFERWIJS

1. Managementtrainingen voor schooldirecties

2. Renovatie van de muziek- en tekenschool Onufri

3. Muziekinstrumenten en teken-en schildermateriaal voor Onufri

4. Skampa kids: Hulpklassen voor kinderen in achterstandsituatie in basisonderwijs

5. Werkplaats voor technische school Ali Ahmet

GEZONDHEIDSZORG

1. Drie transporten ziekenhuisbedden en medische apparatuur.

2. De directie heeft een bezoek kunnen brengen aan Nederlandse ziekenhuizen.

3. De psychiatrische inrichting werd geadopteerd door een groepje artsen in psychiatrische inrichtingen in Nederland.

KUNST EN CULTUUE

1. Advisering van theater Skampi

2. Bijdrage aan theaterfestival

OPENBARE VOORZIENINGEN

1. Openbaar vervoer met stadsbussen van Utrecht.

2. Vuilniswagens en inrichting van een afvalstortplaats.

3. Advies over inrichting van lokale markten.

4. Cursus voor de Kamer van Koophandel