Project

Datum

Bron

Fragment

  

Voorlichtingsbijeenkomsten

13 oktober 2011

Alex

. Wat onze onderwijsmensenvan ECE het meeste raakt, is het feit dat het hele onderwijs nu doordrongen is van corruptie. Na elkeverkiezing worden alle schooldirecteuren en functionarissen op belangrijke functies vervangen door declientèle van de winnaars. Maar het gaat verder. Je kunt tegenwoordig nauwelijks nog een hogere op-leiding volgen of een examen halen zonder er voor te betalen. Het is bijna normaal dat een student deleraar betaalt voor een goed resultaat. Even normaal is het dat een directeur langskomt met een lijstvan leerlingen die wel of niet moeten slagen. Gelukkig speelt zich dit alleen nog af in het hoger onderwijs. In het basisonderwijs is vooral de chroni-sche stoelendans van directeuren een handicap en een belemmering voor continuïteit