Project

Datum

Bron

Fragment

  

Stage in Nederland

14 maart 2000

Ad

De groep viel stil en ik zei dat ik nu een demonstratie gaf van een autocratisch leider. Ik eiste dat ze stopten met door elkaar heen schreeuwen en elkaar de ruimte zouden geven om uit te spreken. Toen gaf ik het woord aan een directeur, die als eerste gereageerd had. Nauwelijks hadhij een paar zinnen gezegd of ik moest al weer “Stop” roepen en eisen dat ze op hun beurt zouden wachten. Nog een paar keer moest ik ingrijpen maar er kwam nu inderdaad een discussie met uitwisseling van argumenten op gang. Op een gegeven moment was er voldoende gezegd en kon ik een volgende punt aan de orde stellen. Ik denk dat ze er van geleerd hebben.Toch, nu ik overdenk wat er gepasseerd is, realiseer ik me dat ik iets belangrijks over het hoofd heb gezien. Het waren alleen mannen, die zo'n hoog woord hadden. Ik heb de vrouwen gemist. Daar moet ik morgen toch beter op letten.Vanmiddag ben ik opnieuw naar Tirana geweest voor een ontmoeting met Bujar Basha, de directeur van het nationaal Pedagogisch Instituut IPR. Deze instelling is een van de voornaamsteadviseurs van de minister van onderwijs. Bujar Basha gaf me een hele uiteenzetting over een nieuwe onderwijsstructuur, die op dit moment in discussie is. Voor zover ik het kan overzien is het een ingrijpend en groots plan, dat een grondige verandering betekent, als het inderdaad ooit realiteit wordt. Ons mammoetplan voor het VO indertijd was hiermee in vergelijking een klein wetje. Ik kon niet nalaten mijn twijfel uit te spreken over het tijdschema van een jaar of vier of vijf om het te realiseren. Positief was dat er in de procedure behoorlijke ruimte is geschapen voor lopende en nieuwe experimenten. Bujar wilde meteen ook al de managementtrainingen een plaatsje geven, maar dat heb ik nog maar even afgehouden. Eerst maar eens zien hoe het nu verder gaat. Ik heb hem wel beloofd achteraf een verslag en overzicht van de inhoud te sturen. Wat ik wel zie zitten, is een stage in Nederland voor de directeuren van de Cajupischool in Tiranaen de Dhaskal Todri in Elbasan. dit zijn twee pilotscholen, die een nieuwe programma opzet uit proberen. In onze termen kun je zeggen dat ze een VWO en een HAVO-richting uit proberen. VMBO is daarbij nog niet aan de orde, maar IPR zou graag zien dat er in de het eerste jaar van beide richtingen een soort beroepenoriëntatie ingebouwd wordt. Dat zouden niet alleen wat theorielessen moeten zijn, maar ook praktijklessen Het IPR wil een experiment op deze twee scholen opnemen in het grote schema. De Cajupischool wil dat ook, van Dhaskal Todri weet ik het nog niet. Ik zal dat morgen bespreken met Eduard Gini, de directeur. Als hij dat ook wil is het misschien mogelijk een stage in Nederland via het PUM te organiseren.

  

Stage in Nederland

5 september 2002

Alex

Om de relatie tussen de gemeente Utrecht, de VNG en onze Stichting Skampa te verbeteren zal hij de burge-meester van Utrecht uitnodigen voor en bezoek aan Elbasan en Tani en zijn maten en ons vragen daaromheeneen paar Nederlandse dagen te organiseren.

  

Stage in Nederland

7 november 2002

Alex

Eindelijk tref ik ‘s avonds burgemeester Hysen Domi.De officiële uitnodiging van zijn Utrechtse collega is hoofdonderwerp van gesprek. Morgenochtend kan ik debrief ophalen. Hij vertelt vol vuur over het opgravingsproject. Hij is trots op de historie van zijn stad en dat mag straks iedereenzin

  

Stage in Nederland

7 november 2002

Alex

De ambassadeur wilde ook nog even met me praten. Hijtoont nog altijd grote betrokkenheid bij onze projecten. Hij belooft op 14 maart naar Elbasan te komen, als bur-gemeester Brouwer daar ook is. Hij benadrukt nog eens het belang van haar bezoek na de mislukte ontmoetingvan beide burgemeesters in Utrecht tijdens het bezoek van Hysen Domi, een jaar geleden. Dat weegt bij Albane-zen heel zwaar.