Project

Datum

Bron

Fragment

  

Stadsbussen

9 mei 2000

Ad

U weet dat de gemeente Utrecht aan de stad Elbasan twee vuilnidwagens heeft geschonken. Ik zie zehier vrijwel dagelijks rond rijden. Juist deze week zijn er op tientallen plaatsen in de stad containers gezet en die worden goed gebruikt. De rommel vermindert merkbaar, maar twee vuilniswagens in een stad van 120.000 inwoners is natuurlijk veel te weinig. Daarom blijft op veel plaatsen, vooral in de zijstraten en pleintjes het zwerfvuil liggen. Op sommige plaatsen staan betonnen bakken, waarin ook vuil gedeponeerd wordt, maar als het even waait vliegt het rond. Bovendien zie je regelmatig mensen met een zak op de rug rondsjouwen, die in de vuilnisbakken naar wat bruikbaars zoeken.Onze contactman bij de gemeente Utrecht is ons bestuurslid, Hans Versnel. Die wist deze week te melden, dat de gemeente Utrecht 4 stadsbussen en nog 2 of meer vuilniswagens wil schenken. Het gaat om oud materieel dat gerenoveerd wordt en in Elbasan nog jaren gebruikt kan worden. Maar nu het probleem van Richard. Hij schrijft me: “ Ik zit hier met een aanzienlijk probleem om financiering te vinden voor de ruimhartig geschonken bussen (4) en vuilniswagens (2, maar wellicht 6 ...). Ik hebgeen idee waar ik het geld vandaan moet halen en Hans Versnel constateert ook dat de gemeente daarvoor geen budget heeft. Dus dat wordt brainstormen. De bussen en de trucks zijn te belangrijk om er geen moeite voor te doen.”Zittend op een zonnig terrasje heb ik dit weekend met Tani over dit probleem gesproken. Hij weet vrij aardig hoe bij de gemeente Elbasan de zaken liggen en kan dus waardevolle adviezen geven. Tani zag een probleem met de bussen. In Elbasan is geen vervoersbedrijf meer. Vroeger is er blijkbaar eenstadsdienst geweest, maar nu is er al jaren geen openbaar vervoer in de stad. Elbasan is heel compact gebouwd, zodat ik in mijn geval bijna alles te voet kan bereiken, maar als je van het ene einde naar het andere einde van de stad wil moet je toch zeker drie kwartier lopen. Een stadsdienst zal dus zeker welkom zijn.Tani en ik hebben dus gebrainstormd, zoals Richard vroeg. We kwamen tot de conclusie dat de bussen niet goed ingezet kunnen worden als er geen vervoersbedrijf is. De gemeente heeft al twee bussen, maar die worden nu hoofdzakelijk verhuurd om rouwstoeten te vervoeren. Op zich is dat natuurlijk ook een goede zaak, maar geen openbaar vervoer. Er moet een bedrijf zijn dat de stadsdienst runt (personeel, kaartverkoop, onderhoud). Onze conclusie was dat er daarom eerst met de gemeente gepraat moet worden over de oprichting van een vervoersdienst. Misschien hebben ze daarbij de hulp nodig van een verkeersdeskundige.Een ander punt is de vakbekwaamheid van het nieuwe personeel. We betwijfelen of er wel voldoende deskundig personeel te vinden is, zowel chauffeurs als monteurs. Scholing zal dus zeker nodig zijn. Misschien is dat te combineren met een korte stage in Utrecht van een deel van de chauffeurs en 6monteurs. Als die gezamenlijk naar Nederland komen, kunnen ze na de stage met de bussen en vuilniswagens terugrijden naar Elbasan. We kunnen dan zelfs een heleboel goederen meegeven, waarvoor we anders transportkosten moeten betalen. Op deze wijze kunnen we tevens de kosten wat verdelen over de gemeente Elbasan en Skampa.

  

Stadsbussen

9 mei 2000

Ad

Ook sprak ik vandaag met Eduard Bordi. Dat is de man op het gemeentehuis, die vervoerszaken behartigt. Ik vertelde hem dat Elbasan 4 bussen kan krijgen van de gemeente Utrecht op voorwaarde dat er een deugdelijk plan is of komt voor openbaar vervoer. Hij vertelde me dat er een onderzoek geweest was, waarin vastgesteld werd dat er behoefte was aan een noord-zuid en een oost-west verbinding. Ook was er een globale berekening van de kosten, maar een concreet plan was er nog niet. Het idee om met 4 bussen van Utecht te starten vond hij heel aantrekkelijk, maar .... En toen kwam het antwoord dat hier regelmatig komt, als je met een idee komt: ik moest eerst met de burgemeester gaan praten. Als die er wat in zag, zou hij Eduard Bordi er wel bijhalen. Dan pas kon hij actief meewerken. Natuurlijk zal ik dat doen, maar het blijft toch een vreemde mentaliteit. En dan te bedenken, dat Tani vooraf zei, dat deze man een van creatiefste en actiefste ambtenaren was, die initiatieven durfde te nemen. Wat doet de rest dan?

  

Stadsbussen

9 mei 2000

Ad

Op het gemeentehuis kon ik vanmiddag met de burgemeester praten over de verdeling van de zending die gaat komen en over de inzet van 4 bussen, die Utrecht wil schenken. Zoals te verwachtenwas waren er geen problemen volgens hem. Met Eduard Bordi en Bardhyl Samarxhiu kunnen we allesregelen. Na mijn eerder gesprek met Eduard Bordi ben ik bang dat het toch moeilijker ligt dan de burgemeester denkt. Er is nog geen dienst, die het stadsvervoer gaat uitvoeren. Niettemin zal ik nog eens met Eduard Bordi gaan praten om beter te beoordelen, wat wel en niet mogelijk is. Ik denk dat het een moeizame operatie wordt als er niet van onze kant een deskundige komt, die de organisatie op zich neemt van zowel het vervoer van de bussen naar Elbasan als de inzet hier in een regelmatige stadsdienst. Mijn oorspronkelijke gedachte dat de bussen op eigen kracht naar Albanie kunnen rijden blijkt bovendien niet juist. Ik weet niet waarom, maar Richard heeft te horen gekregen dat de vervoerd moeten worden. Ik ben benieuwd of ik inderdaad Utrechtse stadsbussen aantref in Elbasan als ik in oktober terugkom.

  

Stadsbussen

25 oktober 2000

Ad

Terug in Elbasan heb ik kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester, Hysen Domi. Het lijkt een kordate vent, die slagvaardig is.Ik kon hem meedelen, dat de gemeente Utrecht niet vier, maar zes stadbussen wil aanbieden. Na wat heen en weer gepraat over de financiële en organisatorische consequenties daarvan, werd het aanbod dankbaar aanvaard. De gegevens, die de heer Hilhorst in Utrecht graag heeft waren klaar. Een probleem kan zijn de douane. Ik heb hem gevraagd contact op te nemen met de douane om te zorgen dat de bussen snel vrijgegeven worden als ze aankomen. De gemeente zal de belasting betalen, maar alleen een toezegging is niet genoeg, heeft de ervaring ons geleerd. De burgemeester beloofde er morgen al werk van te maken.

  

Stadsbussen

9 maart 2001

Ad

Vandaag zijn in de havenstadDűrres een paar bussen aangekomen uit Utrecht. Het is een cadeautje voor de gemeente Elbasan om het openbaar vervoer in deze stad goed op gang te krijgen. Totaal komen er zes bussen. In de twee bussen in Durres zitten ook goederen o.a. een drietal hammondorgels, die we volgende week cadeau willen doen.de douane doet moeilijk. Vorige maand ben ik nog bij de burgemeester geweest om hem te bezweren de problemen met de douane op te lossen. Hij verzekerde me toen dat alles geregeld zou zijn. Vanavond belt Miquel, de vice-burgemeester. Hij is in Durres en krijgt de bussen niet los van de douane. Er moet een schenkingsakte getoond worden en die is er niet.  Miquel belt Tani, Tani belt Richard in Utrecht, Tani belt weer terug en zo gaat dat enkele keren over en weer totdat Richard een faxnummer krijgt in Durres om een schenkingsakte te sturen. Het is nu al bijna 10 uur en de bussen staan nog inDurres. Als ze nu alsnog verlof krijgen om te starten zal het ver na middernacht zijn voordat ze in Elbasan aankomen. En als het niet goed komt, moeten we wachten tot maandag, met het risico dat er in het weekend van alles gestolen wordt.

  

Stadsbussen

9 maart 2001

Ad

De bussen zijn vanmorgen nog niet aangekomen, Klaartje van den Broek wel. Klaartje is een leerling-journalist die met de bussen uit Utrecht is meegereisd om verslag te doen voor het Utrechts Nieuwsblad. Toen ik vanmorgen aan het ontbijt kwam vroeg Elza me met handen en voeten en een paar engelse woordjes of ik aan de jonge vrouw wilde vragen voor acht uur te douchen, want daarna is er geen druk meer op het water. Ik zei natuurlijk ja, in de veronderstelling dat Klaartje in de loop van de dag zou aankomen. Elza bleef echter haar vraag herhalen totdat ik begreep dat Klaartje reeds was aangekomen en op de logeerkamer sliep. Ze was ’s nachts even na twaalven al aangekomen en ik had dat niet gehoord. Ik had mijn kamerdeur open gezet om de bel te kunnen horen, maar ik ben niet wakker geworden.Ik heb Klaartje dus wakker gemaakt en verteld wat er komt kijken als je hier wilt douchen. Niet alleen moet je dat voor achten doen, je moet ook nog een rode kraan in de muur opendraaien en een paar reservebakken vullen. Ik geloof niet dat ze het helemaal begrepen heeft, want ze vertelde later dat de douche niet warm wilde worden. Morgen beter.Om half tien zijn we samen naar het gemeentehuis gegaan om Gazi Maksuti te spreken. Die werkt sinds de laatste burgemeesterswisseling bij de gemeente en is ondermeer belast met de coördinatie van het bussenproject. Persoonlijk weet hij er weinig van, maar hij haalde er Eduard Bordi bij, die van het begin er aan heeft gewerkt. Het was een korte kennismaking met de afspraak dat Klaartje morgen en overmorgen uitvoerig geïnformeerd zal worden

  

Stadsbussen

9 maart 2001

Ad

Telefonisch hoor ik echter van Tani, dat die in de loop van de middag zijn aangekomen. De burgemeester is vanmorgen zelf naar Durres gegaan en heeft dus kennelijk de bussen los gekregen. Ik denk dat er morgen wel gelegenheid is om ze te inspecteren.

  

Stadsbussen

9 maart 2001

Ad

ani komt ons ophalen voor een afspraak met een journalist en de burgemeester. We gaan naar hotel Kriva, een vrij nieuwe zaak even buiten de stad. We rijden door de straat naar de rivier de Skumbini, waar nu de straathandel zich heeft geconcentreerd. Bij het hotel staan de twee bussen uit Utrecht. Ze zijn hier neergezet, omdat Kriva waarschijnlijk de busonderneming wordt, die de stadsdienst gaat exploiteren. In de tuin van het hotel ontmoeten we de burgemeester, die zaterdag persoonlijk naar Durres is gegaan om de bij de douane los te krijgen. Hij vertelt ons dat nog niet beslist is welk bedrijf de stadsdienst gaat exploiteren, maar van de drie kandidaten is Kriva naar zijn mening de enige die aan de eisen kan voldoen. Een beslissing zal op het einde van de maand genomen worden als ook de vier andere bussen uit Utrecht zijn aangekomen.

  

Stadsbussen

9 maart 2001

Ad

Vanmiddag hebben Klaartje en ik ontmoetingen gehad op het gemeentehuis met de mannen, die verantwoordelijk zijn voor de bussen en de vuilniswagens. De komst van deze voertuigen uit Utrecht is zeer welkom en zal zeker bijdragen aan een verbetering van het openbaar vervoer en de afvalverwerking. Tegelijkertijd moet je echter constateren dat er nog veel te doen valt. We spraken b.v. over de straten, die opgeknapt moesten worden voordat er bussen doorkonden rijden. Een straat is twee maanden geleden gerenoveerd, maar nu is er al weer een groot gat in gevallen. Dat blijkt veroorzaakt te zijn door een breuk in de waterleiding. De watervoorziening is een groot probleem. Het leidingnet is totaal versleten en onvoldoende. Water is er slechts op bepaalde uren van de dag. Elbasan heeft een contract gesloten met de Berliner Wasser Geselschaft om het waterleiding net te vernieuwen in de hoop daarmee de dagelijkse rantsoenering van water te kunnen oplossen. Het betekent echter wel dat alle straten opengebroken worden.

  

Stadsbussen

9 maart 2001

Ad

k ben benieuwd of de bussen en vuilniswagens, die vandaag aankomen in Durres, zonder problemen arriveren. Vanmorgen belde Richard dat de bussen en vuilniswagens op weg waren naar Durres, maar omdat er geen chauffeurs bij zijn waren de papieren in een “pizzabus” (?) gestopt naast de bestuurdersstoel. Ook moesten de voorste wielen vastgedraaid worden en bij de achterste wielen moest de spanning op de banden gecontroleerd worden.

  

Stadsbussen

9 maart 2001

Ad

Onderweg zie ik dat bij de douane nog steeds 2 bussen en 2 vuilniswagens uit Utrecht staan. Ze zijn kennelijk nog niet vrijgegeven, maar ik neem aan dat het volgende week zal geburen.

  

Stadsbussen

14 maart 2001

Ad

Mijn laatste gast was Eduard Bordi, de man voor openbaar vervoer. Hij zal in de komende weken de contactpersoon zijn met de gemeente Utrecht om de bussen en vuilniswagens naar Elbasan te laten transporteren. Hij lijkt me een kordate man, maar hij zal het ongetwijfeld moeilijk krijgen met de verschrikkelijke bureacratie, die hier heerst. Ik heb hem echter op het hart gedrukt vol te houden en goed te communiceren met Utrecht, omdat het GVU de bussen op korte termijn kwijt wil. Als Elbasan niet op tijd reageert, zouden de bussen wel eens een andere bestemming kunnen krijgen. Eduard begreep het en concludeerde dat hij morgen een fax op zijn telefoonnummer moet zetten, anders zullen faxen op het centrale adres verdwijnen of te laat bezorgd worden.

  

Stadsbussen

19 oktober 2001

Alex

Staand op het balkon is het een mooi gezicht om de voormalige bus 27, beschilderd met reclame van deUtrechtse Pizza-hut, vlak voor me te zien stoppen. En vooral is het goed te zien dat hij altijd vol is. Het is eenmooi resultaat van het GVU-project.

  

Stadsbussen

15 april 2003

Alex

In de rij heb ik ruim gelegenheid om met de mensen uit de delegatie van de VNG te praten, die donderdag op eencongres in Tirana een openbaar vervoerproject gaan afsluiten. Ons GVU-project in Elbasan maakt daar geen deelvan uit ook al is dit misschien wel het meest succesvolle project van allemaal, zo weten zij ook.

  

Stadsbussen

15 april 2003

Alex

Om 8 uur hadden we belet bij burgemeester Hysen Domi. Het viel me op dat hij, net als bij onze vorige ontmoe-tingen, een vermoeide indruk maakte. Maar de bezieling waarmee hij zijn werk doet is er nog altijd. Hij heeft po-litieke zorgen. Onder druk van partij zou hij maatregelen moeten nemen waar hij zelf niet achter staat. Maar watgebeurt er als hij volhardt? De verkiezingen komen er immers aan en stelt de partij hem dan wel weer kandidaat?Het is een gegeven dat je het als individueel kandidaat niet redt. Richard vertelt het nieuws over het Utrechtsebussenproject. Er komen er 45 beschikbaar voor Elbasan en andere gemeenten in Albanië. De tegenvaller is datde VNG heeft besloten dat om bezuinigingsredenen er twee jaar geen projecten op de Balkan ondersteund zullenworden. Dat het straatarme Albanië daar met name de dupe van wordt speelt kennelijk geen rol.

  

Stadsbussen

21 oktober 2003

Alex

Met Eduart bespraken we de voortgang van het bussenproject. Het uiterst positieve rapport van Jan Laterveer be-tekent, ook voor de VNG, een enorme prikkel. Zelfs als leek zie je hoe voortreffelijk het openbaar vervoer in El-basan functioneert. Het is nu zaak om het projectplan af te stemmen met Pogradec en Korce , twee steden dieook mee gaan doen. Daartoe zullen we zaterdag Artan Skëmbi, de nieuwe burgemeester van Pogradec ontmoe-ten, eventueel samen met de ons allen onbekende nieuwe man van Korce. We komen tot enkele belangrijke aan-dachtspunten. Hier moeten ze vooral regelen dat de overeenkomst tussen de drie steden geformaliseerd wordt endat alle kosten vanaf het moment dat de bussen het land binnenkomen voor rekening van de respectieve stadsbe-sturen zijn. Misschien lukt het ons de stad Elbasan enigszins te faciliteren bij de hoge invoerrechten, maar voorPogradec en Korce zal dit niet het geval zijn. In het projectbudget moet nu ook adequaat voorzien zijn in te ma-ken kosten van de Albanezen (zoals Tani). Er worden heel wat kilometers gereden en heel wat verblijfskostengemaakt. Bij de te verwachten omvang van het project moeten deze volledig vergoed kunnen worden. Om die re-den zal ik aanbieden over de schouder van Richard vd Brink en Ton Hilhorst mee te kijken bij de VNG-aan-vraag.

  

Stadsbussen

25 september 2004

Alex

Met z’n drieën vertrekken we vanaf Schiphol. Daniëlle van de Broek, gemeenteraadslid uit Utrecht, vergezeldeRichard en mij. Zij had er op eenvoudige en doelgerichte wijze voor gezorgd dat er geld beschikbaar kwam uitde Utrechtse gemeentebegroting om nog 15 afgeschreven stadsbussen naar Elbasan te vervoeren en daarmee hetal jaren goed lopende busproject af te ronden. De VNG had dit project jaren gefinancierd, maar vond het eengoed idee er van de ene op de andere dag mee op te houden, zeker nadat ze de uitermate positieve rapportagehadden ontvangen. Tijdens het bezoek van burgemeester Ardian Turku aan Nederland (afgelopen februari) washij teruggegaan naar Elbasan met een heleboel toezeggingen van bestuurders dat het wel goed zou komen, on-danks het afhaken van de VNG. Maar toen het van die kant oorverdovend stil bleef, was Daniëlle de eerste enenige uit de Utrechtse politiek die de boel in beweging kreeg

  

Stadsbussen

25 september 2004

Alex

Wij heb-ben het over het busproject en de idiote regels van de Albanese douane. Voor buitenlandse giften moet een onbe-tamelijk hoog bedrag aan invoerrechten betaald worden. Hopelijk weet Artan Skëmbi, de potige burgemeestervan Pogradec, enigszins beweging te krijgen in deze zaak. Zijn stad ontvangt immers nu voor het eerst een vijftalvoormalig Utrechtse bussen. De ambassade heeft daarover een notitie geschreven die hem daarbij tot steun kanzijn.

  

Stadsbussen

25 september 2004

Alex

De burgemeester houdt een keurig voorbereide speech over de Nederlandsehulp, waarbij hij terecht de belangrijke rol van Daniëlle belicht. Zonder haar initiatief zouden de bussen hiernooit gekomen zijn. Daniëlle spreekt een hartelijk woordje van Nederlandse kant en heeft het dan wel gehadvoor vandaag. Om alles nog eens mee te maken zal ik bij mijn vertrek wel een videotape van de lokale televisiemeekrijgen.Als wij denken dat Daniëlle zich kan verwonderen over het prachtige restaurant binnen de stadsmuren, wordt hetduidelijk dat we het hele programma voor deze geplande, intensieve dag kunnen vergeten. We gaan naar een rus-tige ruimte in hotel Skampa en regelen daar dat ze een dag eerder naar huis kan. Er worden weer wat onnavolg-bare telefoontjes gepleegd en Fatos staat op tijd voor om haar naar het vliegveld te brengen.

  

Stadsbussen

25 september 2004

Alex

We hadden een afspraak met Vasil Janku, de baas van de busonderneming. Op het laatste moment blijkt hij ver-hinderd te zijn en nodigt ons uit later op de avond in zijn restaurant te komen dineren. Ook als we daar aanko-men is de gastheer in geen velden of wegen te bekennen. Hij heeft alleen laten weten dat we op zijn rekeningete

  

Stadsbussen

25 september 2004

Alex

Om negen uur ’s morgens treffen we dan toch Vasil in de bar van hotel Skampa. Richard voert het woord overhet busproject. Eerst gaat het over de praktische zaken rondom de import. Het leukste deel van het gesprek is alsik rustig kan luisteren naar allerlei Albanese curiosa. De invoerrechten van bussen zijn onlangs verhoogd, voor-uitlopend op een “plan” over de herziening van importbelastingen. Het feit doet zich nu voor dat de rechten diede gemeente moet betalen veel en veel hoger zijn dan de West-Europese marktwaarde van de bussen. Zo komtde staat (of de douane?) aan zijn geld! Heel wat makkelijker dan belasting innen, want dat systeem functioneertnog van geen kanten. De jaarlijkse, verplichte keuring is ook zo’n fenomeen. Voor 100 euro per bus moet Vasilelke bus jaarlijks een keer in Durres laten keuren. Daar constateert men dan wel eens dat een richtingaanwijzerniet werkt. Verder gaat de technische kennis niet. Het werd zo duur dat Vasil nu een Albanese methode heeftgevonden om de keurmeesters eens per jaar naar Elbasan te laten komen. Dat scheelt in elk geval een vermogenaan brandstof. Zeker nu de prijzen in de afgelopen drie maanden verdubbeld zijn. Hij mag de prijs van de kaart-jes daarom overigens niet verhogen, want de gemeente compenseert volgens hem de gestegen prijzen. Maar destad heeft geen geld hiervoor omdat de toegezegde overheidsbijdrage uitblijft. En zo is de Kafka-cirkel weerrond.

  

Stadsbussen

28 mei 2006

Alex

Daarna treffen we Vasil Janko. Hij is de man die het Openbaar Vervoer in Elbasan op de kaart heeft gezet. Hetmaterieel verkreeg hij van het Utrechtse gemeentevervoeberijf GVU. Maar door wijzigingen in top van het GVUen in het Utrechtse politieke klimaat is dat project halverwege gestopt door gebrek aan Utrechtse interesse. Hetprobleem nu is dat zelfs reddingsactie voor oude onderdelen niet lijkt te lukken. Wij kunnen de problemen vanVasil alleen maar aanhoren en vervolgens in Nederland proberen tot een oplossing te komen

  

Stadsbussen

27 september 2007

Alex

De ondernemende Vassil Janko heeft het hele boeltje verbouwd. En naar goed Al-banees gebruik ook geïnvesteerd in huizen en appartementen op zijn uitgestrekte terrein. Verkopen of verhuren:dat ziet hij later wel. Hij wil iets achter de hand hebben als zijn busonderneming er straks mee ophoudt. De ge-meente Utrecht heeft de interesse in het project al lang verloren en de gemeente Elbasan compenseert hem al ja-ren niet voor de gestegen benzineprijzen, ondanks de daartoe uitgevaardigde wettelijke verplichting.

  

Stadsbussen

29 november 2013

Alex

We wilden namelijk de oude stads-bussen van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Utrecht (GVU) filmen. Daarvoor hadden we informatie gevraagd bij Eduard Bordhi, nog altijd de gemeentelijk vervoer- en transportdirecteur. Hij vertelde dat de bussen niet meerin bedrijf waren omdat ze het niet meer deden. Ik geloofde er niets van, zoals je veel van deze man niet moet ge-loven (twee telefoontjes vergen al veel van zijn werkkracht, zo heeft de ervaring geleerd). Ik had ze immers zelf gezien. Hysen Domi ging op onderzoek uit en zocht contact met Fatmir Cile, één van de Kriva-mannen die het stadsvervoer uitvoeren. Hij vertelde dat er nieuwere bussen uit Frankrijk reden (die zagen we ook), maar dat de Utrechtse bussen er ook nog zijn. De vorige burgemeester, Ardian Turku, had ze alleen verkocht aan Kurum, de Turkse Maatschappij die een deel van de Metallurgica, de oude staalfabriek, exploiteert. Zij gebruiken de bussen voor het pendelvervoer van hun arbeiders ........