Project

Datum

Bron

Fragment

  

Markt

20 december 1998

Ad

Dat was wel het geval met een vraag van het gemeentebestuur. leder jaar op 14 maart is er feest in Elbasan. Het gemeentebestuur wil dat moment aangrijpen om een proef te doen met een markt met kramen, zoals gebruikelijk in Nederland. Het moet een proef worden om te bekijken of de organisatie van week- en dagmarkten in de stad beter opgezet kan worden. Na telefonisch overleg met mw. Tuender van het PUM kon ik toezeggen dat in principe in januari een marktmeester uit Nederland naar Elbasan zal komen om deskundig advies te geven. Of een marktmeester op zo'n korte termijn te vinden is, is echter nog de vraag.O

  

Markt

9 mei 2000

Ad

de afspraak dat we met Karel naar het project in Bradashes zouden gaan. Daar heeft Jan Hendriks een project gestart met een pas opgericht Green Valley Association. Dat wordt een proeftuin voor groenten, bloemen en zaden. Ze zijn bezig met de bouw van een grote kas en een klein veilinggebouw, dat officieel op 16 augustus geopend zal worden. Pien de Lange (ICCO) wilde graag wat meer informatie, want Jan Hendriks had wat aarzelingen over de gang van zaken. Zowel Pien als Jan hadden me een email gestuurd met opmerkingen en ik zat klaar met de uitgeprinte emails om Karel te informeren. We zouden om half tien in Bradashes zijn, maar Karel verscheen nog steeds niet. Normaliter zouden we Sabri Sullaku, de voorzitter van de Green Valley Association, gewaarschuwd hebben dat het later werd, maar zijn telefoon werkte niet.

  

Markt

9 mei 2000

Ad

We troffen Sabri Sullaku bij de kassen, die juist deze week afgedekt zijn met plastic. Het zijn drie groteen een kleine ruimten, die onderling gescheiden zijn door plastic wanden. In de middelste kas waren een zestal mannen en vrouwen de grond aan het omspitten. Een kas was klaar. Voor een leek zoals ikben zag het geheel er aardig uit. Alleen vind ik het wat griezelig dat de grond wordt omgespit tot vlak aan de plastic scheidingswand. Voor mijn gevoel steekt er zo dadelijk iemand met zijn schop door het plastic en de eerste scheur zit er al in.Het toekomstige veilinggebouw was op plafondhoogte. Er was nog geen betonnen dak op gestort, maar de bekisting werd nu aangebracht. Half lachend vertelde Sabri dat ze op de tweede etage ‘hotelkamers’ wilden bouwen, maar later begreep ik dat dit misschien wel een wens is, maar niet voorzien in het huidige plan. Ook zou in het huidige plan niet voorzien in sanitaire voorzieningen en daarvoor moest nu wel een oplossing komen. Er waren zo meer van dergelijke punten. Er zou b.v. ookgeen sproeiinstallatie gepland zijn voor de planten. Niet duidelijk werd me waaraan dit soort problemen te wijten waren, want aan de andere kant hadden ze de fundering voor de kassen aanders gemaakt dan het Nederlandse bedrijf had geadviseerd. Dat hadden ze gedaan, zo werd me verteld, omdat ze misschien de hele kas nog een willen of moeten verplaatsen. De kassen zijn dus van mobiele fiundamenten voorzien.Ik kan niet beoordelen of dit soort wijzigingen passen in het budget, maar duidelijk was wel dat de oorspronkelijke begroting op een aantal punten gewijzigd was. Op zich zullen verschuivingen binnen een begroting altijd voorkomen. Ik begreep dat er nu b.v. geen tractor was aangeschaft om de meerkosten te dekken. Ik moet er echter bij zeggen dat dit op geen enkele manier te controleren was, 5want Sabri vertelde veel en zei dat alles OK was, maar tussen de stapel papieren lag geen bijgewerkt budgetplan of financieel verslag.Karel maakte hierover natuurlijk een aantal kritische opmerkingen en maakte de afspraak dat ze in september een duidelijke rapportage geven over het eerste halfjaar. Hij adviseeerde hen tevens contact op te nemen met andere projecten, zoals Agrinas in Pogradesz, om te zien hoe een project administratief en financieel ingericht kan worden. Sabri Sullaku was duidelijk wat geirriteerd over de kritische vragen en commentaren, maar beloofde toch te doen wat Karel adviseerde. Hij nodigde ons uit om met hem te gaan eten, maar Karel had geen tijd meer. Die had eigenlijk om drie uur terug moeten zijn in Tirana en het was ondertussen al half drie in de middag.

  

Markt

25 oktober 2000

Alex

De belangrijkste afspraak van vandaag is die met Jan Hendriks en de Albanezen van zijntuinbouwproject. Maandagmorgen moet de rapportage bij ICCO binnenzijn andersstoppen ze met de financiering.Maar om tien uur zit Jan Hendriks tevergeefs te wachten op de meeste van zijn gasten.Ook om elf uur zijn ze er nog niet. Dan maar en nieuwe afspraak om vijf uur vanmiddag.En anders houdt het project op. Ook dat is Albanië.Jan vertelde nog een aardig avontuurtje van gisteren. Eén van zijn gasten moest naar hetvliegtuig. Onderweg werden ze aangehouden door de politie die op het punt stond eenuitgebreide controle van alle papieren en van de auto te beginnen. Dat zou betekenen:vliegtuig gemist. Als eerste werden het paspoort en de papieren van Sabri gecontroleerd.En even later mochten ze plotseling doorrijden: vliegtuig gehaald.Sabri, hoe doe je dat? Gewoon 20 dollar in je paspoort stoppen

  

Markt

25 oktober 2000

Alex

Om 5 uur was er vergadering over het greenhouse project van Jan Hendriks. Ik wasuitgenodigd er bij te zijn omdat ze met de boekhouding niet uit de voeten konden. Algauw was me duidelijk waarom. Stapels papieren waren er bewaard, een groteschoenendoos vol. Maar bijhouden van een kas- of bankboek. Ho maar. En dan nog heleverhalen over wie wat waarom goed heeft gedaan. Daarmee krijg je geen administratie.En de verantwoording voor ICCO krijgen ze zo nooit voor elkaar

  

Markt

25 oktober 2000

Alex

Eigenlijk bleek er niet zo veel aan de hand. Ze hadden niet meer geld uitgegeven dan opbasis van de overeenkomst mocht. En, nog belangrijker, er stond nog op de bank wat ermoest staan. Maar verder klopte er niets van de boekhouding. Sterker nog, er was geenboekhouding. Het bleek dat het een kleine moeite zou zijn om deze alsnog op te stellen.Maar dat moeten ze zelf maar doen.Vanmiddag zullen we ze dat ook vertellen, als ze ons om 5 uur met het hele gezelschapzullen ontmoeten.Dan kan Dritan aan ICCO verantwoording afleggen over de voortgang en pas dan mogende tuinkwekers met vragen voor extra geld komen.9We kregen het ook nog voor elkaar om Dritan uit te leggen hoe hij de best welingewikkelde formulieren van ICCO moest invullen. En binnen een half uur had hij hetdoor. Prima

  

Markt

25 oktober 2000

Alex

Om 5 uur treffen we de tuinbouwers in hotel Skampa. Eerst maar uitgebreid vertellen datzij tot nu toe goed op het geld gepast hebben. Maar ook dat ze aan ICCO geen nieuw geldkunnen vragen als hun administratie niet op orde is. Ze hebben indrukwekkende stapelsoffertes, facturen fotokopieën en specificaties bewaard, maar boekhouding: ho maar. Depenningmeester maakt ijverig aantekeningen dat hij kasboeken en bankboeken in leks endollars moet bijhouden en dat Stefan hem daarbij zal helpen. Dat Stefan hem dat aleerder gezegd had doet nu even niet ter zake. Sabri, de spreekbuis van het project, blijftuitgebreid oreren over de goede resultaten en de noodzaak om extra investeringen tedoen. In principe heeft hij daarin waarschijnlijk best wel gelijk, zo vinden Jan Hendriks enPien de Lange ook. Maar toch moet hij er maar verder over praten als de boekhouding oporde is en hij verantwoording heeft afgelegd aan ICCO.

  

Markt

25 oktober 2000

Ad

we hebben gegeten met Jsan Hendriks, de PUM-consultant van het Green Valley-project in Bradashesh en met Theo, een vertegenwoordiger van Rovero, die de kassen voor de proeftuin heeft geleverd. Jan vertelde dat de eerste proeven in de kassen achter de rug waren. De resultaten met diversesoorten bonen waren positief, maar een proef met tomaten was niet gelukt. Behalve de tolk voor dit project zat ook Sabri Salaku aan tafel, maar die was in een minder prettige stemming. Hij was niet herkozen als burgemeester. Als voorzitter van de tuindersvereniging blijft hij echter meewerken aan het project.

  

Markt

25 oktober 2000

Ad

Gisteren zouden we om vijf uur een vergadering hebben met Jan Hendriks en een delegatie van het Green Valley-project in Bradashesh om de boekhouding op orde te krijgen. ICCO heeft gedreigd dit project niet meer te financieren als ze niet duidelijk aan kunnen geven, op welke punten het budget voor de bouw van de kassen en het veilinggebouw is overschreden. We waren nog maar met de eerste verkenningen bezig toen de stroom uitviel. En aangezien het hier al gauw na zes uur donker wordt moesten we al snel weer stoppen.Voor Jan Hendriks was dat een probleem, want die gaat vandaag weer terug naar Nederland. We hebben daarom afgesproken dat Alex vandaag naar de boekhouding zal kijken. Alex is niet voor niets onze penningmeester, want hij is naast zijn andere kwaliteiten een ervaren boekhouder. Hij zal er nog een flinke klus aan hebben, want het is wel duidelijk dat de boekhouding van dit project sinds het bezoek van Karel Roos (ICCO) in het voorjaar niet verbeterd is.

  

Markt

9 maart 2001

Ad

Vanmiddag zijn we in Bradashesh geweest. Na de lunch hebben we de proefkas bezocht, waar we Sabri Sullaku ontmoette. Klaartje kreeg van hem uitvoerig informatie over dit project, dat Jan Hendriks vorig jaar heeft opgestart. In de kas konden we zien dat ze reeds grote tomatenplanten hadden gekweekt

  

Markt

13 maart 2001

Alex

Om 5 uur zouden we een bijeenkomst met het bestuur van ECE en de vertegenwoordigers van ICCO hebben.Maar dat liep anders. Pien de Lange en haar collega zouden eerst op bezoek gaan bij Sabri en zijngreenhouseproject. Daar was de administratie nog steeds niet op orde. De bijeenkomst was niet gemakkelijkmaar het lijkt erop dat het toch nog allemaal goed komt.