Project

Datum

Bron

Fragment

  

Informatiecentrum

1 februari 1999

Ad

InformatiecentrumDe Stichting ECE heeft bij nader inzien twijfels over het op dit moment in gebruik nemen van de ruimte in het gemeentehuis. Het is een tijdelijke oplossing want er komt een betere ruimte in een gebouw dat gerestaureerd zal worden, De plannen daarvoor zijn kennelijk in een ver gevorderd stadium. Het probleem is dat op dit moment de tijdelijke ruimte in het gemeentehuis niet geschikt is. Er moet een muur gebouwd worden en voor die verbouwing is nog geen toestemming. Het bestuur van de Stichting besluit daarom om tijdelijk gebruik te maken van een ruimte in de Dhaskal Todri-school. In een klaslokaal wordt een begin gemaakt met de inrichting van een informatiecentrum, dat voorlopig alleen op verzoek toegankelijk zal zijn. Tevens kan het dienen als kantoor en vergaderruimte voor de stichting. Het bestuur zal een onderhoud aanvragen met de burgemeester om de voorgestelde wijziging te bespreken

  

Informatiecentrum

14 maart 1999

Ad

Zoals verwacht was er nog geen actie van gemeentewege om de toegezegde ruimte geschikt te maken voor een informatiecentrum. Daarom werd opnieuw ter discussie gesteld of het lokaal bij de Luigj Gurakuqischool niet alsnog gebruikt kon worden. Het probleem daarbij is, dat de gemeente dan zijn bijdrage in de huur en de beveiliging niet geeft. Het bestuur zal proberen een oplossing te vinden, maar wist voorshands geen oplossing, als er geen financiële middelen voor renovatie van dat lokaal gevonden werden

  

Informatiecentrum

23 september 1999

Ad

Het informatiecentrum wil nog niet van de grond komen. De gemeente heeft beloofd ruimte beschikbaar te stellen, maar het gebouw dat nu is aangeboden, is naar de mening van het ECE-bestuur niet veilig genoeg. Er is nog een andere optie, de voormalige bibliotheek. Het probleem daarbij is echter dat niet duidelijk is of er een oude eigenaar is die er recht op kan doen gelden. Dat wordt iets waar we deze week achterheen gaan

  

Informatiecentrum

14 maart 2000

Ad

Met het voorlichtingscentrum wil het niet erg vlotten. Er is nog geen toestemming van het Ministerie van Cultuur om het gebouw voor minimaal 5 jaar te huren. Daarom moeten we volgende week een gesprek in Tirana arrangeren, maar onduidelijk is wie we uiteindelijk daarvoorte pakken moeten krijgen. Dat wordt dus zoeken.

  

Informatiecentrum

9 mei 2000

Ad

Met het bestuur van ECE heb ik wat lopende zaken besproken. Met de verbouwing van het oude Normalisti-gebouw tot voorlichtingscentrum wil het niet vlotten. De directeur van dit gebouw doet niet wat hij beloofd heeft en van het ministerie van Cultuur is ook geen antwoord gekomen. Het bestuur van ECE is eigenlijk het wachten beu en wel iets anders bedenken. Ik zal Pien de Lange een email sturen om te vragen of ICCO daar problemen mee heeft. Deze kwestie sleept nu al twee jaar, alleen op het feit dat je geen garantie krijgt voor een langlopend huurcontract.

  

Informatiecentrum

25 oktober 2000

Ad

De bouw van een informatiecentrum is geen stap verder. Vorige week is besloten juridische advies in te winnen over de mogelijkheid om de grond te kopen, maar dat is deze week nog niet ontvangen. Anastas Paparisto is onverwacht voor 2 weken naar Amerika gegaan om zijn kinderen te bezoeken. Hij kreeg onverwacht die kans in het kader van een studentenuitwisselingsprogramma, waaraan hij al jarenlang meewerkt. Het gevolg was dat zijn werk als voorzitter van ECE is blijven liggen. Dus wachten we maar weer af.

  

Informatiecentrum

9 maart 2001

Ad

Onderwerp was de oprichting van een informatiecentrum. ECE is al meer dan een jaar bezig om zo’n centrum van de grond te krijgen, maar een geschikte ruimte is nogsteeds niet gevonden. Telkens blijken er problemen te zijn met eigendomsrechten of met bestuurders die moeilijk doen. Vanmiddag kwamen een vijftal schooldirecteuren praten met het bestuur van ECE om de impasse te doorbreken. Drie van hen boden aan om in hun school ruimte vrij te maken voor het centrum, want er is een grote behoefte aan. Na een stevige discussie over mogelijke oplossingen was de conclusiedat ECE maar wat geld opzij moet zetten voor het (eventueel) opknappen van een pand, maar intussen in een van de scholen moest beginnen met de inrichting van een informatiecentrum. Het voordeel daarvan is dat er al een collectie materiaal zal zijn als een goede locatie geopend kan worden. Het bestuur van ECE zal zich deze week nog beraden over dit advies.

  

Informatiecentrum

25 juni 2001

Ad

Ik moet ook nog even naar de Universiteit om eenhuurcontract voor het informatiecentrum te bespreken,

  

Informatiecentrum

19 oktober 2001

Alex

Tegelijkertijd bereiden we het onderhoud met Stefan voor. Om twee uur was de afspraak. En dat werd eennuttige bijeenkomst. We konden hem, en dus ECE, op het goede spoor zetten voor de aanschaf van eenboekhoudprogramma. Ook konden we hem een aanzet geven voor de manier waarop hij in de toekomstprojectbegrotingen moet maken zonder het risico te lopen dat ECE bij ieder project onaanvaardbare eigenrisico’s draagt. Vanaf nu gaat hij voor ieder project indirecte projectkosten begroten. En voor de lopende en alafgesloten projecten gaat ECE, bij monde van Ad Voets, een verzoek doen alsnog éénmalig aanpassing vanbudgetten te krijgen. En als dat goed afloopt kan de Stichting haar werk ook op een veel betere en financieelveiliger manier doen. Aan deze professionalisering van het werk zijn ze toe

  

Informatiecentrum

19 oktober 2001

Alex

Om 11.00 uur begon de tweede ceremonie, in het informatiecentrum. De feeststemming was nog onveranderdhoog, en terecht. Pien en Ad mogen er zeker van zijn dat het een genot was om alle loftuitingen aan hun adresaan te horen. Anastas, de burgemeester en de ambassadeur loofden het vele werk dat er is gedaan en hoopten noglang op onze steun te mogen rekenen. De ambassadeur benadrukte nogmaals de waarde van de privé-initiatiev

  

Informatiecentrum

19 oktober 2001

Alex

Tani stelt me 's middags op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Rond ECE begint hier en daar jaloezie dekop op de steken. De lokale pers deed uitgebreid verslag van de openingsceremonies. Alle bobo's kwamenuitgebreid in beeld maar ECE werd niet één keer genoemd. Anastas vergat in zijn speech Tani te noemen, diewel in zijn eentje de hele technologie van E-net (het technologische zusje van het informatiecentrum) heeftontwikkeld en opgebouwd. En dat is niet niks, als je straks de eerste ISP (Internet Service Provider) van Elbasanbent.

  

Informatiecentrum

19 oktober 2001

Alex

Ik merk weer dat ECE tegen een beheersprobleem oploopt. In uitvoerende zin zijn de meeste bestuurledenbeperkt inzetbaar, Fatos is de enige die Engels spreekt en het financiële beheer wordt straks te veel voor Stefanalleen.Met Tani besprak ik de optie dat ECE aan office-assistent aanstelt. We hebben zelfs een geschikte kandidaat ophet oog. Na een jaar of drie moet deze zichzelf ruimschoots terug kunnen verdienen dankzij de inkomsten uit E-net en infocenter. Het is alleen al nodig dat er continu iemand op het infocentrum is, als daar de hele daginternet-surfers, leraren en studenten binnenlopen. Ik geef Tani een serie adviezen en dring er bij hem op aandeze te verwerken in het businessplan voor E-net, dat nu nog te globaal is. Tani ziet voor zichzelf een technisch-ondersteunende rol. Dat doet hij graag en hij is er sterk in. ECE zal datgoed met hem moeten regelen. Systeembeheer inkopen op de vrije markt is immers onbetaalbaar

  

Informatiecentrum

19 oktober 2001

Alex

Door een paar kleine straatjes loop ik naar het infocenter. Ik ben blij dat ik nu niet verkeerd ga. Met Tani heb ikeen indringend gesprek over de gang van zaken en over zijn eigen toekomst. Hij wil onafhankelijk zijn en vanuitdie positie een belangrijke rol in E-net blijven spelen, met name op het gebied van de technologische support.Hij hoopt dat de verhouding met ECE helder wordt geregeld. En voor ECE op zich voorziet hij (terecht)problemen als ze geen uitvoerende menskracht krijgen. De toekomst van E-net ziet hij zonnig in. Er is eenbusinessplan (naar mijn mening te beperkt) en de universiteit werkt enthousiast mee. Alleen de scholen zijnterughoudend. De vorig jaar benoemde superdirectrice (haar verdienste blijkt te zijn dat ze klasgenote was vande vrouw van Fatos Nano) speelt een bedenkelijke rol bij het tegenhouden van ontwikkelingen. Maar omdat zijin het kader van de decentralisatiemaatregelen binnenkort geen macht meer heeft, maakt Tani zich niet al tebezorgd. De individuele klanten zullen toch wel komen. De scholen volgen dan maar later.

  

Informatiecentrum

8 maart 2002

Alex

De rest van de dag hebben Tani en ik tijd om de internetplannen van ECE tot in detail door te nemen. Wat is hettoch jammer dat ze net niet de middelen hebben om de extra investeringen te doen die nodig zijn om de beper-kingen van de inferieure telecom-infrastructuur te omzeilen. De benodigde hardware kan in Griekenland aange-schaft worden. Daarvoor is het geld beschikbaar. Maar voor de hoge waarborgsom die ze moeten storten ontbre-ken de liquiditeiten. De klanten voor ECE als ISP staan in de rij en worden zelfs ongeduldig. Eeuwig zonde datwe na een half jaar overleg met ICCO dit tijdelijke probleem nog niet hebben kunnen oplossen.

  

Informatiecentrum

8 maart 2002

Alex

Tani heeft e-mail van ICCO gekregen. Misschien is het goed nieuws over de voorfinanciering. Maar helaas, hetzijn alleen maar vragen om nieuwe informatie.

  

Informatiecentrum

8 maart 2002

Alex

Eerst scheuren we de stad door op weg naar de Alpha bank. Daar zetelt de Griekse onderneming, die de voorECE noodzakelijke internettechnologie levert. Ik vraag of ze ook regelingen voor uitgestelde betaling kennen.En dat is zo. Dat maakt de financiering misschien iets minder moeilijk. Maar Tani voelt daar niets voor, allemaalextra kosten voor niets vindt hij. Om dezelfde reden is hij ook geen voorstander van lenen bij de bank, als het almogelijk was.

  

Informatiecentrum

8 maart 2002

Alex

We zitten in het aparte zaaltje en dat nodigt al gauw uit tot vergaderen. Het internet-verhaal houdt ons allemaalbezig en ligt ons eigenlijk loodzwaar op de maag. We lassen dus maar een vergadering van ons Skampa-bestuurin. Ad, Richard en ik zijn het er over eens dat de huidig situatie niet door kan duren. ECE moet zijn internet-aan-sluiting nú kunnen realiseren. Onze Stichting heeft aardig wat reserves op de bank, mede omdat het geld voorenkele projecten niet onmiddellijk uitgegeven hoeft te worden. Wij besluiten om 12.000 dollar ofwel 13.750euro per omgaande voor te financieren ten behoeve van dit project, met een terugbetalingstermijn van 15 maan-den. Zo kunnen zij aan de slag om voor het eerst echt eigen inkomsten te verwerven en onze Skampa-projectengaan dan maar even in de ijskast. Bij terugkomst stellen we de kwestie bij ICCO aan de orde.

  

Informatiecentrum

5 september 2002

Alex

We pakken het moeilijkste onderwerp eerst bij de kop: de schurkenstreek van de Grieken. Hun satellietantennevoor de internetverbindingen van ECE / Enet functioneert niet en ze brengen een idioot bedrag voor communica-tiekosten in rekening, waarover in het contract niets geregeld is. De tussentijdse beëindiging van het contract isinmiddels door hen bevestigd, toen ECE ze verweet de verbindingen op geen enkele wijze te kunnen garanderen.Het bedrag dat ECE van ze te vorderen heeft omvat een waarborgsom minus de nog niet betaalde abonnements-kosten. Als de schade hierbij blijft is de tegenvaller zo'n achtduizend doller. Maar de Grieken hebben ook tweerekeningen gestuurd met idiote, nergens op gebaseerde bedragen voor communicatie. ECE heeft deze niet be-taald, maar Tani is bang dat ze gaan invorderen. Ik schrik minder van hun dreigbrieven. Tani is het met me eensdat we het verder overlaten aan een advocaat.

  

Informatiecentrum

5 september 2002

Alex

Ik hoor over de verwikkelingen bij het tot stand brengen van de nieuwe internetaansluitingen via Albtelecom, hetvoormalige staatsbedrijf. Tani heeft veel Kb per seconde nodig, maar ze willen maar een kwart leveren. Dat isgenoeg voor een Stichting volgens hun regels. Alleen staat die regel helaas nergens beschreven. Dan maar hoger-op.

  

Informatiecentrum

5 september 2002

Alex

Kom later maar terug. Maar het is ook vakantie. Dus als Tani terugkomt is de vogel gevlogen. Dan maar eenweek wachten voor een collega. Maar die moet eerst overleggen. Kom maandag maar terug. Maar op die maan-dag is helaas iemand anders voor twee weken op vakantie gegaan, Dus het wordt wachten. De bureaucratie func-tioneert, want niemand doet iets. Ten einde raad meldt Tani zich bij de directeur en pas dan krijgt hij het, na nogeens drie bezoeken aan Tirana geregeld. Inmiddels draait de boel dan, ook al moeten een aantal instellingen noggewijzigd worden. Omdat de oppertechnici niet weten hoe dat moet, moeten ze het zich door Tani laten vertel-2len. Nadat ze het dan ook nog drie keer verkeerd gedaan hebben ziet het er naar uit dat morgen echt alles draait.Ik ben op tijd om het mee te maken.

  

Informatiecentrum

5 september 2002

Alex

In het informatiecentrum begint alles weer op gang te komen. Het was toch wel geluk dat de door de Griekenveroorzaakte interruptie in de zomervakantie viel. Het heeft ze maar één klant gekost, de blijvers krijgen eenmaand abonnementsgeld terug. En of het allemaal niet genoeg was. De afgelopen maanden werd Elbasan niet al-leen geplaagd door een serie lichte aardbevingen, maar ook door enorme onweersbuien. Die hebben voor veelschade in de communicatie-apparatuur gezorgd. Hoeveel, dat is nog niet te overzien. Wel is het hoognodig degenerator te vervangen door een grotere (en duurdere) om schade in de toekomst te beperken. Verder moetenheel wat elektrische units, vervangen of gerepareerd worden. Vanmiddag begeeft de beschadigde voeding vaneen router het (wat het is weten de techneuten wel). Deze moet meteen gerepareerd moet worden, want andersligt de internetverbinding er weer voor lange tijd uit. Tani gaat meteen op weg

  

Informatiecentrum

5 september 2002

Alex

Aan het eind van de ochtend zitten we bij de advocaat, een zuster van Gazi. Zij gaat de Griekse kwestie aanpak-ken. We hebben een behoorlijk efficiënte discussie en komen tot drie conclusies. De idiote claim van de Griekenleggen we naast ons neer, we vragen op stevige toon teruggave van de waarborgsom minus nog te betalen termij-nen maar vermeerderd met compensatie voor geleden schade en pas als dat niet werkt gaan we naar de Griekserechter. De schadecompensatie gebruiken we als dreigmiddel en wisselgeld. We mogen blij zijn als we het deelvan de waarborgsom, waar we recht op hebben, terugkrijgen van die boeven.

  

Informatiecentrum

7 november 2002

Alex

Voordat we vervolgens aan de slag gaan moet hij eerst een computerstoring oplossen. En datheeft voorrang, want de klanten van Enet moeten tevreden blijven, ook nu er dagelijks ongemakken met destroomvoorziening zijn. Van 12 tot 16 uur zit de hele stad namelijk stroom, daarvoor en daarna is de spanningvaak te instabiel om de hoogwaardige apparatuur goed te laten functioneren. Tani is dan wel opgeknapt, aan-spreekbaar is hij nauwelijks omdat de router een ondefinieerbaar probleem geeft.

  

Informatiecentrum

7 november 2002

Ad

We storten ons opnieuw op de geldzaken. Stefan had veel huiswerk gedaan en we komen er toe een serie taak-stellingen voor de korte termijn te formuleren. Helaas moeten we nog eens vaststellen dat er voor Enet een nega-tief cyclisch probleem is. Om meer betalende klanten te kunnen bedienen zijn extra investeringen nodig. Ookeen nieuwe generator, met een vermogen van tenminste 12 kV, is onmisbaar. Voor deze zaken ontbreken nu decontanten, dus het aantal klanten kan ook maar beperkt stijgen. En dan te weten dat het fiasco met de onbetrouw-bare Grieken $ 10.199 dreigt te gaan kosten. Ook een investering van $ 9.450 was voor niets. Maar de antennekan nog wat opbrengen op de vrije markt.

  

Informatiecentrum

7 november 2002

Alex

De middag is weer gereserveerd voor de administratie van Tani. Ooit had hij een kleurig, zeer gecompliceerdmodel voor rekenbladen ontwikkeld. Daarop had hij de eenvoudige administratie op de gecompliceerdst denkba-re wijze opgezet. Het was onvermijdelijk daarmee op enig moment vast te lopen. We constateren dat hij heel watbedragen heeft betaald, die eigenlijk voor ECE waren, dat niet over voldoende liquiditeiten beschikte. Ook datmoet allemaal verrekend worden. De structuur hebben we na een paar uur te pakken. Hij blijkt zich ontwikkeldte hebben tot het prototype van de man die leeft in de digitale wereld, bij ieder bonnetje voor een computeron-derdeel heeft hij een inspirerend verhaal, niet over de transactie , maar over de technische mogelijkheden van hetattribuut. Over de wijze van registreren maakte hij zich minder druk, veelal ten detrimente van hemzelf. Reken-kundig klopt het wel, maar de omwegen zijn eindeloos lang.. Ik begin alles te herleiden tot één A-4. Dat is goedte doen en geleidelijk wordt alles duidelijk. Gelukkig blijkt weer dat er in veel opzichten zuinig is omgesprongenmet Nederlands donorgeld. De uitgaven voor gastvrijheid aan consultants, vrijwilligers en (officiële) gasten val-len op, maar zijn niet buitensporig.

  

Informatiecentrum

7 november 2002

Alex

Met Gazmir Maksuti hebben we twee zaken te bespreken. Hij is de contactpersoon voor de advocaat, die pro-beert iets aan de Griekse kwestie te doen. Er ligt een, in mijn ogen, goede brief voor, waarin ze gesommeerdworden het hen niet toekomende restant van de waarborgsom terug te storen. De bescheiden advocaatkostenmoet ECE maar voor lief nemen. Dat zijn ze wel verplicht, gezien het grote belang

  

Informatiecentrum

21 oktober 2003

Alex

Op de terugweg hadden Tani en ik het eindelijk over de door hem zo heftig gewenste UPS (een apparaat om deelektriciteitsspanning voor gevoelige apparatuur te reguleren). Na even doorvragen maakt hij me duidelijk datdit apparaat in het informatiecentrum gebruikt gaat worden. Dan kan ik vrede hebben met het door ICCO geho-noreerde verzoek tot aanschaf. Investeringen voor eNet zijn wat mij betreft nu niet aan de orde. Dat hoofdstukgaan we sluiten

  

Informatiecentrum

25 september 2004

Alex

Met ECE wordt het spannend. Ze zijn door het Ministerie uit hun informatiecentrum gezet omdat de universiteitruimte nodig had. Naar goed Albanees gebruik was dit een beslissing waartegen geen verweer mogelijk was. Deinventaris is opgeslagen, maar ik maak Tani toch maar duidelijk dat er een oplossing moet zijn voor ik terug ga. Doe je dat niet, dan wordt het probleem op de lange baan geschoven. En dan is het maar afwachten of ICCO haarhandtekening onder het feitelijk al goedgekeurde contract voor de komende drie jaren zet.Het is meteen de gelegenheid voor een lange aanklacht tegen het idiote centralistische onderwijssysteem, dat allecreativiteit volledig om zeep helpt. Om alles in de hand te kunnen houden moest de overheid zelfs in juni, toenhet geld op was, van alle primary schools de stroom en de telefoon afsluiten voor drie maanden. In de vakantiehoeft er toch niet gewerkt te worden.

  

Informatiecentrum

25 september 2004

Alex

Later op de ochtend ga ik kijken bij het leegstaande gebouw achter de Luigj Gurakuqischool. Het is voor ECEbeschikbaar. Tani en onderwijsinspecteur Natasha Shuteriqu hebben het deze week op het ministerie zo kunnenregelen. Nu architect Gezim Jaxhi kort geleden is overleden wordt er een beroep gedaan op Gazmir, een oudebekende van ons. Hij gaat met spoed een plan opstellen om het gebouw geschikt te maken. In de projectaanvraagdie ICCO al mondeling heeft goedgekeurd was overigens een grote opknapbeurt van het informatiecentrum in deuniversiteit voorzien. Hoog nodig, want het vocht en de schimmel dropen van de muren. Deze ruimte moet peromgaande gebruikt gaan worden voor colleges economie en dan kan het ministerie de huurder er zomaar uitzet-ten zonder dat de rector van de universiteit daar iets over heeft te vertellen. Het gebouwtje dat we nu bekijkenheeft meer potentieel dan het zaaltje van de universiteit. Het is vrij gelegen, heeft meer vloeroppervlak, geschei-den kantoorruimte en er komt veel daglicht. Bovendien heeft de school (met een onderwijzersopleiding) vijf keerzoveel leerlingen als de faculteit economie, met evenzoveel kansen op frequenter bezoek. Ook is er 24-uurs be-waking beschikbaar. Er moet veel gebeuren maar het lijkt mij een prima optie. Ik hoor dat mijn mening destijdsgedeeld werd door Teun van Hemert van ICCO, toen hij met ECE enkele jaren geleden potentiële huisvestingbekeek. Een en ander betekent natuurlijk wel dat de aanvraag bij ICCO gewijzigd moet worden, maar daaroverbestaat al overeenstemming.

  

Informatiecentrum

25 september 2004

Alex

Ik ontmoet Endri Shuteriqi, de nieuwe stafmedewerker van ECE. Aardige en slimme jongen. Hij heeft 5 jaar inDuitsland gestudeerd en spreekt zijn talen. Hij geeft de indruk met weinig woorden doelgericht te kunnen wer-ken en denken en dat is goed voor deze club. We bespreken uitgebreid het inrichtingsplan van het nieuwe onder-komen van ECE. Dit is van essentieel belang voor een groot deel van het project. Ik hoop dat het gaat lukkenwant het informatiecentrum gaat er echt op vooruit