Project

Datum

Bron

Fragment

  

Werkplaats Ali  Mufti

18 maart 1998

Ad

. Op de Kozma Naskais nu een naaiatelier met naaimachines, die gekocht zijn met behulp van het zgn. "Voorhout"-fonds in Nederland. Eenpraktijklokaal voor loodgieters wordt eveneens bekostigd uit het "Voorhout"-fonds.De adjunct-directeur, die zichenthousiast bereid verklaard om mee te werken aan het project, noemt als grootste probleem het gebrek aan motivatievan de leerlingen.Er is met deze school en Ali Mufti een contract opgemaakt waarin is vastgelegd dat de middelen gebruiktzullen worden voor primaire voorzieningen voor de leerlingen, zoals glas in de ramen, nieuwe toiletten of reparatie vanlekkende daken e.d. Ter voorkoming van oneigenlijk gebruik van de gelden is een commissie van toezicht gevormd, diebestaat uit de dames Bardha Lolja en Reita Tato en de heer Kastriot Dingi. De directeur van Kozma Naska heeft vorigjaar moeilijk gedaan; hij wilde als scheikundeleraar een instrumentarium voor het scheikundelokaal. De commissie vantoezicht ging daarmee echter niet akkoord en dat was aanleiding voor een zekere patstelling. Het geld bleef op de bank

  

Werkplaats Ali  Mufti

18 maart 1998

Ad

Op de Ali Mufti-school heb ik een ontmoeting met lsuf Sejdini en Kastriot Dingi, respectievelijk directeur enadjunct-directeur van de technische school Ali Mufti. Deze school heeft $7000 gekregen, waarvan op moment $2000uitgegeven zijn. $600 is besteed aan herstel van materialen, die bij de onlusten van vorig jaar vernield zijn; $1400 isuitgegeven aan gereedschap voor leerlingen en aan herstel van het dak met eternietplaten (!) van een werkplaats. Dit isanders dan oorspronkelijk de bedoeling was, maar het had zijn redenen. In een brief aan Br. Theo Blokland (LTSVoorhout), is uitgelegd, dat het plan om het geld te besteden aan reparatie van de toiletten niet doorging omdat de schooltijdelijk inwoning kreeg van het gymnasium Dhaskal Todri, toen dat gebouw gerenoveerd werd. Nu verwacht men ookspoedig een renovatie van Ali Mufti en dat is geen luxe. Het gebouw is reeds vanaf het moment van de nieuwbouw slechten een voorbeeld van betonrot

  

Werkplaats Ali  Mufti

12 oktober 1998

Ad

Ik heb met Tani vandaag de Kozma Naska-school bezocht. Het bescheiden Voorhoutfondsje is leeg op $ 2000 na. Devernieuwing van de leslokalen voor loodgieters en bankwerkers is klaar, maar de rest moet wachten op nieuwemiddelen. Volgens de directeur was er een toezegging dat de Technische School in Voorhout middelen zou sturen. Zehebben echter geen reactie gehad op een lijst die anderhalf jaar geleden naar Voorhout is gestuurd. Ik beloof navraagte doen. Ondertussen hebben ze het plan opgevat om een soort productielijnen op te zetten. Enerzijds biedt hen datde mogelijkheid om de leerlingen praktijkervaring op te laten doen, anderzijds kunnen ze daarmee inkomsten krijgendoor de verkoop van producten. Het gaat om 4 'food"-lijnen: brood, sauzen, dranken en conserven. Naar hun ideekunnen ze die afzetten bij instituten, zoals ziekenhuizen en internaten. Meer dan een lijst met wat opsommingen is erechter nog niet. Op hun vraag of ik daar een fonds voor heb, antwoord ik dat ik met zo'n summier lijstje niets kan. Infeite zou er eerst een gedegen plan op tafel moeten liggen. Het enige wat ik op dit moment kan bedenken is eendeskundige van het PUM, die hen zou kunnen helpen bij het maken van zo'n plan. Dat kost hen alleen verblijfskosten.De directeur zal er over denken, want deze wending had hij niet verwacht. Ik betwijfel of ik nog iets hoor

  

Werkplaats Ali  Mufti

23 september 1999

Ad

Ik ben al te laat voor de volgende afspraak op de technische school Kozma Naska. Op verzoek van Pien de Lange (ICCO-Zeist) wil ik daar informatie over de renovatie van de werkplaats. Ik blijk echter op het verkeerde adres te zijn. De werkplaats, die gerenoveerd moet worden, hoort officieel bij de buurman, ook een technische school (Ali Mufti). Ik vertel dat ik een specificatie wil van de technische voorzieningen, die nodig zijn en dat ik foto's wil maken. Na de nodige omtrekkende bewegingen - maar daar raak je aan gemend - blijkt dat de directeur van de Ali Mufti, Mr. Isuf Seidini, geen sleutel heeft. De sleutel is in handen van een bedrijf dat de restanten van een asbest dak op moet ruimen. Alles is echter gesloten en niemand weet waar de werkers naar toe zijn. Ik kan dus alleen foto's maken van de puinhoop buiten. Er is wel een tekening en begroting van de renovatie, maar de directeur kan geen kopie maken want de kopieermachine is kapot. Om niet helemaal onverrichter zake te moeten weggaan nodigt de directeur me uit een andere werkplaats te bekijken, die blijkbaar op orde is. Ik ben benieuwd, want ik herinner me van een eerder bezoek dat in deze werkplaats kolossen van oude Chinese machines stonden, die onverwoestbaar zijn ook al stonden ze toen in de regen, die door het kapotte dak gutste. Jammer, de sleutel van die werkplaats is ook niet te vinden. Ik heb niet gevraagd wanneer deze werkplaats daadwerkelijk gebruikt wordt. We hebben een nieuwe afspraak gemaakt voor morgen. Ik ben benieuwd

  

Werkplaats Ali  Mufti

23 september 1999

Ad

In dit geval hoor ik van de inspecteur, Vilson Karanxhan, die ook bij dit bezoek is, dat de twee scholen samen nog slechts 800 leerlingen hebben. Dat is ongeveer 20% van de leerlingen in het vervolgonderwijs. Uit een enquéte is gebleken, dat de ouders over het algemeen hun kinderen liever naar een andere school sturen dan naar deze technische scholen, omdat de behuizing en de voorzieningen zo abominabel slecht zijn. Ik denk daarbij dat het management op mij ook geen sterke indruk maakt. En toch is dit de enige technische school in een stad van ruim 120.000 inwoners.

  

Werkplaats Ali  Mufti

23 september 1999

Ad

Ik ben terug geweest naar de Ali Mufti-school met de bedoeling foto's te maken en bouwtekeningen op te halen. En zoals ik gisteren al vermoedde, dat ging weer anders dan afgesproken. Allereerst bleek de sleutel nog steeds afwezig, maar nu werd duidelijk waarom er niet gewerkt werd. De aannemer is gestopt met het werk, want het ministerie van Onderwijs kan hem niet betalen. Daarom heeft hij de boel hermetisch afgesloten en krijgen wij ook geen toegang. Op mijn mededeling dat er geen kans op subsidie is als ik geen fatsoenlijke informatie krijg, heeft de adjunct-directeur een idee. We kunnen over de hekken klimmen. Zo gezegd, zo gedaan. We kunnen niet echt naar binnen, maar dwars door betongaas en gaten in de ramen en deuren kan ik toch enkele foto's maken. Samen met de foto's, die ik twee jaar geleden maakte, is een op deze wijze toch een goed visueel beeld te geven van de puinhoop, die het is.

  

Werkplaats Ali  Mufti

23 september 1999

Ad

Van de andere werkplaats, die in bedrijf is, is nu de sleutel wel aanwezig. Hier kan ik zien wat er verbeterd is sinds mijn laatste bezoek. Dat valt inderdaad mee. Het geheel ziet er niet onaardig uit. Voor het eerst zie ik nu ook werkstukken, gemaakt door leerlingen. Tot mijn verrassing blijkt het zelfs iets bijzonders te zijn. De leerlingen maken het meubilair voor de school. De metaalafdeling maakt een metalen onderstel. De timmerafdeling zorgt voor een houten blad op de tafels en zittingen op de stoelen. Het materiaal is aangeschaft met behulp van het fondsje van Goof de Rijk in Voorhout. De school heeft een paar jaar geleden een relatie gehad met de technische school in Voorhout en met Goof, die in Elbasan een bank heeft geadviseerd. De relatie is verwaterd, maar een deel van het fondsje is gebruikt om 100 banken en 200 stoelen te maken. Er is nog wat geld over. Daarvan kunnen nog 20 banken met 40 stoelen gemaakt worden. De school komt dan nog 80 banken en 160 stoelen tekort. Dat is 80 x$50= $4000. U begrijpt het, de vraag is of ik een weg weet om $4000 te krijgen.En toch .... Ik moet me bedwingen. De tafels en stoelen zijn zo slecht afgewerkt en zo ondeskundig gemaakt, dat iedere doe-het-zelver zonder vakopleiding het beter kan. Het is werkelijk zielig om te zien. Ik heb het niet gezegd, want de banken werden me vol trots getoond. Ze hadden gedaan wat ik eerder geadviseerd had: maak je eigen meubilair, maar ik had niet verwacht dat ze tafels zouden maken waar boven op grote bouten uit steken of stoelzittingen, die scheef afgezaagde stukken hout zijn, die niet geschuurd zijn, met laswerk dat nu al duidelijk scheuren vertoond en verf die niet dekt.En toch ...........Ik ga $4000 zoeken, want deze banken en stoelen zijn beter dan wat ze eerst hadden. Ik heb ook tekeningen en beschrijvingen meegekregen van de werkplaats, die nog opgeknapt moet worden. Daarin komen praktijklokalen voor elektriciens en monteurs. Dat kost $64.000. Oorspronkelijk zou SOROS dit betalen, maar die heeft zich teruggetrokken. Daarom zal het ICCO in Zeist bekijken of ze de school kunnen helpen. Ik hoop dat dit lukt, maar eigenlijk is het driedubbele of nog meer nodig. Na de verbouwing moet er deugdelijk onderwijsmateriaal komen en, nog belangrijker, geschooldeen gekwalificeerde leraren, die hun vak beter verstaan dan de docenten bij de constructieafdelin

  

Werkplaats Ali  Mufti

9 mei 2000

Ad

In Albanie kom je toch al gauw op een ministerie terecht als je iets geregeld wilt krijgen. Dat geldt ook voor het derde bouwproject, de technische school Ali Muftiu. ICCO heeft al goedgekeurd een begroting voor de renovatie van de werkplaatsen, maar aan lege lokalen heb je niets. Voorwaarde vanICCO is daarom terecht dat duidelijk is welke machines en gereedschappen in de werkplaatsen komen en hoe ze gebruikt worden in het kader van de vakopleiding. Bovendien moet het beheer duidelijk zijn, want het Ministerie van Onderwijs wil het technisch onderwijs min of meer privatiseren. 2Er is nog geen nieuwe wet, maar er zou nu wel duidelijkheid moeten komen over de eigendomsrechten in de toekomst. En dus moeten we naar het ministerie, in dit geval het Ministerie van Onderwijs. Met Karel Roos heb ik dit al besproken. Hij weet daar de weg en zal proberen een afspraak te regelen.

  

Werkplaats Ali  Mufti

9 mei 2000

Ad

Vanmiddag moesten Tani en ik naar Tirana naar het Ministerie van Onderwijs om samen met Karel Roos te praten over het Ali Muftiu-project. De stichting ECE heeft al enige tijd geld van ICCO gekregen om de renovatie van een werkplaats te voltooien, maar er is nog steeds geen plan om daarin machines te plaatsen en de vakleraren bij te scholen. We gingen er een beetje pessimistisch 4naar toe, want Pien de Lange (ICCO) had verteld dat een Franse organisatie, die mee zou doen zich teruggetrokken had en Swiss Contact, een derde partner, het plan op de lange baan schoof. Gisteren stuurde Pien echter een email dat Swiss Contact toch mee zou doen en volgende maand naar Albaniezou komen om verder te praten. Op het Ministerie spraken we met Maxi Konini, de man die verantwoordelijk is voor het beroepsonderwijs. Hij vertelde ons dat de zaak toch niet somber was. Er was nu behalve Swiss Contact ook een Franse club, genaamd Development Locale Balkans, die mee wilde werken. Maxi verwachtte dat hij binnenkort met beide clubs om tafel kon zitten om het plan rondte krijgen. Naar zijn idee moest eind juni duidelijk zijn wat er mogelijk was. We wachten dus maar weeraf

  

Werkplaats Ali  Mufti

9 maart 2001

Ad

Bij de technische school Ali Mufti hadden we meer geluk. In de werkplaats werd volop gewerkt en ik moet zeggen, dat ik blij verrast was. Het werk vordert goed. In vergelijking met mijn vorige bezoek vorige maand is het werk ver gevorderd. Voor zover ik het kan beoordelen zag het er goed uit. We hebben vanuit Nederland tekeningen gestuurd om aan te geven waar de elektrische leidingen moeten komen om de apparatuur op de werktafels aan te sluiten. Dat was allemaal al gerealiseerd. Tefik Venari, de directeur van het bedrijf Beladi, dat de bouw uitvoert was aanwezig en vertelde dat hij verwacht over 10 dagen klaar te zijn.

  

Werkplaats Ali  Mufti

9 maart 2001

Ad

andaag is het sein op groen gezet voor de inrichting van de elektrotechnische werkplaats van de Ali Muftiu-school. De penningmeester van ECE heeft $100.000 overgemaakt naar Henk Bakker, directeur van Edutec in Streefkerk. Dit bedrijf zal de inrichting van de werkplaats verzorgen. De penningmeester van ECE had al eerder geprobeerd het geld over te maken maar de baas van de bank wilde eerst zekerheid dat zoveel dollars het land uit mochten. Vandaag is dat probleem echter opgelost. Als er nu verder geen vertragingen in Nederland ontstaan kan de technische school de werkplaats in gebruik nemen met ingang van het nieuwe schooljaar.

  

Werkplaats Ali  Mufti

9 maart 2001

Ad

De rest van het gezelschap gaat naar de technische school Ali Muftiu om de vorderingen te zien in de verbouwing van de werkplaats. Pien is enthousiast over de vorderingen. Zij heeft vorig jaar nog de puinhoop gezien, die het toen was. Ik schilder haar waar het meubilair en de apparatuur gaat komen, die vorige maand door Paul Ballhaus zijn begroot en die in Nederland zijn besteld. We bekijken ook de afdeling voor autotechniek, waarvoor nog geen budget is gevonden. Pien zal dat de komende dagen met Swiss Contact bespreken.

  

Werkplaats Ali  Mufti

9 maart 2001

Ad

Tussendoor zijn we ook nog even naar de Ali Muftiu-school geweest, waar de elektritechnische werkplaats bijna klaar is. Henk Bakker heeft me een e-mail gestuurd met de vraag hoe de leidingen er uit zien, die aangelegd zijn voor de practicum - en montagetafels. Ik maak er foto’s van, die ik snel laat ontwikkelen, bij Tani scan en via de e-mail verstuur. Dan kan Henk maandagmorgen ook weer verder.

  

Werkplaats Ali  Mufti

9 maart 2001

Ad

een paar werktekeningen van de elektrotechnische werkplaats op de Ali Muftiu-school. Ik zal je maar niet vervelen metde technische problemen, waarmee Henk Bakker me plaagt, maar voor een leek als ik ben op dit gebied is het duidelijk dat er een hemelsbreed verschil tussen de manierwaarop wij zo’n project in Nederland uitvoeren en de manier waarop dat hier gebeurt.Toch denk ik wel dat het lukt. Nu al zeggen ze hier dat dit de mooiste werkplaats wordt van heel Albanië

  

Werkplaats Ali  Mufti

9 maart 2001

Ad

Vanavond heb ik met het bestuur van ECE de stand van zaken doorgenomen. Ik dacht aanvankelijk dat het een korte vergadering zou worden, want in feite hoefden we alleen op een rijtje te zetten welke financiële informatie voor ICCO nodig is. Er ontstond echter een grote discussie over een tegenvaller in het Ali Mufti-project. Zonder overleg vooraf heeft de aannemer buiten langs het gebouw een pad aangelegd, dat niet voorzien was in de bouwopdracht. Het is een keurig pad en de prijs is eigenlijk heel redelijk. Het is zelfs geen echt financieel probleem, want het is mogelijk binnen het budget. De discussie ging vooral over het principe. Kunnen we accepteren dat dit zonder vooroverleg gebeurt of zullen we het achteraf toch maar goedkeuren.Als je zo’n discussie van de zijlijn bekijkt lijkt het alsof de voor - en tegenstanders slaande ruzie hebben. Ze schreeuwen door elkaar heen en luisteren volgens mij niet naar elkaar. Toch blijkt tenslotte dat het allemaal meevalt. Er komt een compromis uitde bus. Ze zullen eerst aan de opzichter vragen hoe dit mogelijk was. Ik verlaat Elbasan met een gerust hart. ECE redt zich wel

  

Werkplaats Ali  Mufti

13 maart 2001

Alex

Te gast was ook een drietal hoge ambtenaren van het ministerie van onderwijs. De Minister zelf was helaasverhinderd vanwege een extra kabinetsberaad.Met het hele gezelschap gingen we kijken op de Ali Muftiuschool. Daar werd met Nederlands geld eentechnische werkplaats ingericht voor de school en voor de volwasseneneducatie. Ik had nog een beeld van deonbeschrijfelijke ruïnes die je daar ooit zag en nu stond er een schoon, wit gebouw waar je straks ongetwijfeldvoor je plezier aan de slag gaat. En, wat belangrijk is, er bestaat ook met alle betrokkenen overeenstemming overde toekomstige organisatie- en beheersvorm. Weer een bewijs dat hier best resultaten bereikt worden

  

Werkplaats Ali  Mufti

13 maart 2001

Alex

Vervolgens rijden we nog even naar de Ali Muftiuschool. De bouwers hebben de elektrische bekabelinguitgevoerd dan de bedoeling was van de Nederlandse ontwerpers op afstand. Ad moest nu een serie foto ́s makenom straks een indruk te geven van de situatie.

  

Werkplaats Ali  Mufti

25 juni 2001

Ad

Het is een praktijklokaal van de technischeschool Ali Mufti. Het was eerst een bouwval. Het ziet er nu goed uit omdat het pas gerenoveerd is. In het voorste stuk ( 3 ramen diep) gaan we een elektrotechnische werkplaats inrichten. Het gebouw is opgeknapt met financiële steun van ICCO in Zeist. ICCO betaalt ook de elektrotechnische werkplaats. In het tweede deel komt een instructielokaal voor automonteurs. Die zal betaald worden door een Zwitserse organisatie, Swiss Contact.

  

Werkplaats Ali  Mufti

25 juni 2001

Ad

Dit keer gaan we dus het laatste project van ECE afwerken: een elektrotechnische werkplaats

  

Werkplaats Ali  Mufti

25 juni 2001

Ad

Na een korte opfrisbeurt zijn we een kijkje gaan nemen in de werkplaats van de technische school , waar morgenvroeg de truck gelost moet worden. We hoorden dat Klaas Dijkstra, de chauffeur, al gearriveerd was. Hij was al sinds vorige week vrijdag langs de douane en zonder problemen

  

Werkplaats Ali  Mufti

25 juni 2001

Ad

De truck werd voor de ingang van de werkplaats gezet en een groep jongens van de technische school sjouwden alles naar binnen. Jan en Paul stonden in de auto en schoven alles naar buiten, Henk en Henry regelden binnen waar de dozen moesten staan. Ik stond meestal halverwege en keek links en rechts of alles vlot ging. En dat ging het. Binnen een uur was de aanhanger leeg

  

Werkplaats Ali  Mufti

25 juni 2001

Ad

Henk zal als een dirigent midden tussen de dozen en gaf aan wat ergebeuren moest. In het begin liep dat nog wat onwennig en Henk moest soms even diep adem halen om duidelijk te kunnen maken hoe de montage van de diverse stellages gepland was. Naar mate echter de dag vorderde verliep het steeds soepeler. In het eerste lokaal monteerden Paul en Jan de tafels voor instructielessen, in het andere lokaal had Henry de leiding over een ploegje dat de 2stellages voor het praktijklokaal in elkaar zette.

  

Werkplaats Ali  Mufti

25 juni 2001

Ad

Gisteren was afgesproken dat de aannemer van de verbouwing van de werkplaats vandaag mensen zou sturen om een aantal wijzigingen door te voeren. Er was b.v. een wastafel gezet op de plaats waar wij een schoolbord gepland hadden. Kraan, wasbak en tegels moesten dus weer afgebroken worden. Ook de vloer moest opengebroken worden want de ondergrondse leidingen lagen niet goed. Wat gebeurt er echter, de aannemer verschijnt niet en is ook de hele dag niet bereikbaar. Tani heeft via zijn broer kunnen regelen dat er iemand met zwaar gereedschap kwam, maar anders waren we vandaag lelijk de mist ingegaan

  

Werkplaats Ali  Mufti

25 juni 2001

Ad

Mensen gaan ook meteen in de verdediging als je met een voorstel komt om iets te veranderen, Paul had vanmiddag nog zo’n ervaring. De mevrouw, die verantwoordelijk is voor de stroomleidingen is een aardige, zeer behulpzame vrouw. Omdat wij een goed veiligheidssysteem willen hebben voor al de elektrische apparatuur moest een deel van de vloer weer opengehakt wordenomdat leidingen te trekken in een kanaal dat uitgespaard is onder de tegels. Paul gaf daarom het advies om iets anders te doen dan weer opnieuw tegels te leggen. Een houten of ijzeren luik was misschien handiger voor de toekomst. Onmiddellijk begon de mevrouw zich te verdedigen. Zij had dit ontwerp zo niet gemaakt en zij was ook niet verantwoordelijk voor het dichtmaken van het gat

  

Werkplaats Ali  Mufti

25 juni 2001

Ad

De directeur van de Ali Mufti, die regelmatig komt kijken, maar tevens weinig tijd heeft omdat hij ook nog als instructeur voor een autorijschool is? De lerares elektrotechniek, die een paar keer kot kijken, maareen paar linkerhanden heeft waar letterlijk alles uit valt of geen vuile handen wenst te maken? De andere leraren, die wel allerlei wensen hadden bij het maken van de plannen maar nu nog niet te zien zijn geweest

  

Werkplaats Ali  Mufti

25 juni 2001

Ad

Toen ik terugkwam uit het ziekenhuis, was een camerploeg van Dardan TV opnamen aan het maken.Dardan TV is een van de drie lokale televisiezenders. Vanavond is een reportage van drie minuten uitgezonden. Het was volgens Tani een correct verhaal. De beelden waren over het algemeen ook goed.

  

Werkplaats Ali  Mufti

25 juni 2001

Ad

om 9 uur Rusdhi Rezi van het Ministerie van Beroepsonderwijs, poolshoogte kwam nemen. Het was een aardige man, die geïnteresseerd en heel enthousiast was over wat hij zag. Ik heb hem er bij verteld dat dit project een grote meerwaarde heeft gekregen door de centrale rol van Henk Bakker. Als een schooldirecteur een praktijklokaal gaat inrichten moet hij met zijn budget langs vele bedrijven winkelen. Nu heeft Henk dat gedaan. Met zijn ervaring en contacten heeft hij meer kunnen doen met hetzelfde geld. Daarom is zijn nu hier twee lokalen ingerichtwaar ze in Nederland nog jaloers op zullen zijn.Met Paul heeft de heer Rezi nog een gesprek gehad over de opbouw van een programma voor een technische school en de scholing van docenten. Hij vertegenwoordigde Max Konini, de man waarmee ik al een paar jaar geleden contact heb gehad om het technisch onderwijs in Elbasan te vernieuwen. Nu is er een begin. De school zelf wordt in september gerenoveerd

  

Werkplaats Ali  Mufti

25 juni 2001

Ad

Vandaag nog heb ik de directeur van de technische school gezegd, dat hij zorg moet besteden aan het onderhoud van zo’n mooi praktijklokaal, maar als ik zie hoe het zwerfvuil rond zijn school zich opstapelt heb ik grote twijfels. En hij is geen uitzondering.

  

Werkplaats Ali  Mufti

19 oktober 2001

Alex

Als het om half negen zomers warm is loop ik met Adem naar de werkplaats van de Ali Muftiuschool die straksofficeel wordt geopend. Eerst natuurlijk een kop koffie op een van de ontelbare terrassen en dan naar het feest.En feestelijk was het. Een van de eerste gasten die ik ontmoet was de Nederlandse ambassadeur, dhr.Blankenberg. Hij was zichtbaar onder de indruk van wat hier en in het informatiecentrum met privé-initiatieventot stand wordt gebracht. Ook het werk van onze Stichting Skampa had zijn interesse. Hij wist er al een en andervan. Het hele douaneverhaal rondom de import van muziekinstrumenten was hem bekend. Ik heb beloofd hemlater nader te informeren over onze activiteiten, waarop hij toezegde te willen bemiddelen bij het zoeken naarcontacten en/of fondsen als wij dat nodig hadden.Toen een kwartiertje later de burgemeester aankwam kon ik beide heren aan elkaar voorstellen voordat zijgeroepen werden het officiële gedeelte te verzorgen. Het was indrukwekkend, vooral de rondleiding door dewerkplaats. Een half jaar geleden had ik het beginstadium al gezien, maar het verschil met nu is om stil van teworden. Jan, Magda en Paul, drie Nederlanders die de afgelopen week een training voor de leraren haddenverzorgd, waren dolenthousiast over de inzet en (theoretische) vakkennis van de leraren. Ze hadden genoten vanhun eerste week in Albanië en laten nadrukkelijk de boodschap achter dat er op korte termijn iets aan de kennisvan het Engels en aan basiskennis van computergebruik moet gebeuren. Een onderwerp waar zij ́s middags metFatos (bestuurslid ECE) en mij uitgebreid op terugkwamen.Tijdens de hapjes en drankjes ontmoette i

  

Werkplaats Ali  Mufti

7 november 2002

Alex

Gazi spreekt zich positief uit over de toekomstscenario’s voor ECE en de rol van vocational training. Hij heeft alheel wat gedachten op papier gezet, nu nog in het Albanees. Maar het positieve bij hem is, dat zijn Engels bui-tengewoon goed is. Ik verwacht veel van hem. De mogelijkheden van de werkplaats van de Ali Myftiuschool ne-men ze natuurlijk mee. Ik maak ze blij als ik vertel dat Jan Niks zich als consultant beschikbaar heeft gesteldvoor de technische projecten aldaar. Misschien wordt Jan wel bestuurslid van Skampa

  

Werkplaats Ali  Mufti

25 september 2004

Alex

We beginnen de dag met een ontmoeting met Kadri Hyshemri, directeur van het in oprichting zijnde centrumvoor beroepsonderwijs, een groot project van het Ministerie van Arbeid. Ik ben verrast over de omvang en de op-zet van dit project. Waarom ben ik daar niet eerder geweest? Pas nu snap ik echt hoe goed de basis voor samen-werking met ECE is en hoe doordacht de aanvraag voor ICCO, waarbij de ECE-projecten naadloos aansluiten opwat hier gaat gebeuren. Sterkste punten en beste kansen voor de toekomst bieden het voucher-systeem, de ont-wikkeling en het onderhoud van databases en de informatica-service op het gebied van planning en organisatie(roosters). Als je beseft dat ze straks beginnen met 17 opleidingen is het duidelijk dat er veel is te doen. op hetcomplex is een prima mogelijkheid om het “hoofdgebouw” van de ‘Federation of Art Schools’ te creëren. Ik kande potentiële Nederlandse financiers in elk geval vol enthousiasme uitnodigen om deze optie te bekijken naast deandere, die Astrit in gedachten heeft. Hij heeft dit complex immers nog niet gezien.

  

Werkplaats Ali  Mufti

7 september 2005

Alex

Later op de middag hebben we een afspraak met Natasha Shuteriqi, de directeur van het onderwijsdirectoraat. Zijbekleedt deze functie nu al een paar jaar en voor ECE is zij een belangrijke kracht, al was het alleen maar omdatzij in een vooraanstaand politiek netwerk opereert. Vanmorgen is ze naar Tirana vertrokken om de invoerrechtenvan de uit Nederland geleverde materialen voor de opleiding tot automonteur (de “autoworkshop”) te regelen.We hadden al gehoord dat “er wat problemen zijn”, maar vooralsnog weten we niet veel. Wel horen we op de af-gesproken tijd dat Natasha er niet kan zijn, want ze heeft grote problemen in Tirana en Dürres. Ik kom lang ge-noeg in dit land om te weten dat ik dit moet relateren aan de politieke wisseling van de wacht. Na twee maandengetraineer is de overwinning van de oppositie definitief en president Moishiu heeft zojuist de nieuwe regeringonder leiding van Berisha benoemd. De nieuwe minister van onderwijs is vandaag aangetreden en alle politiekbenoemde inspecteurs moeten vanaf dat moment vrezen voor hun baan

  

Werkplaats Ali  Mufti

7 september 2005

Alex

Voor we vertrekken hebben we even degelegenheid om Natasha te ontmoeten. Ze was midden in de nacht thuisgekomen en het is haar aan te zien dathet niet goed gaat. We horen nog niet alles, maar zij lijkt al te weten dat ze met ingang van volgende week is ont-slagen. Ze heeft haar functie destijds gekregen op basis van een “competitie”, dus toen was ze zeker de bestekandidaat. Maar als je dan een ver familielid van Fatos Nano bent, de vorige minister-president, kun je je carrièrewel vergeten. Ze is ontdaan, dus een echt gesprek is niet mogelijk. Wel weet ze te vertellen dat er complicatiesmet de invoerrechten zijn. Dat verbaast me niets. Met de douane in dit land heb ik het nog nooit anders meege-maakt.

  

Werkplaats Ali  Mufti

7 september 2005

Alex

Vandaag moet er meer duidelijkheid komen over de invoer van de materialen voor de autoworkshop. Dat bete-kent dus dat geen verrassing te gek is. Jaap en ik rekenen er op dat het een dag van wachten wordt en dat klopt.De totale waarde van de goederen is € 39.000. Het departement van Natasha had getekend voor invoerrechten terhoogte van het idiote bedrag van 9000 euro. Zij heeft nu andere dingen aan haar hoofd en weet inmiddels dat zenog een paar dagen heeft om haar bureau leeg te ruimen. Je kunt verwachten dat haar handtekeningen niet geldenvoor haar opvolger. De financiële juffrouw van het bureau weet er ook alles van, maar zij is al een paar dagenonvindbaar. De hele ochtend is er druk telefoonverkeer met de douane, die voortdurend met nieuwe voorwaardenkomt. Op een bepaald moment moeten alle op de factuur staande artikelen in het Albanees vertaald worden. Wemoeten wel aan de slag, met alles wat ik weet van tafelboormachines, dopsleutels en pakkingpapier. Daar hebbenwe wel een paar uur tijd voor nodig. Eduart komt aanrijden met de lijst en daar gaan we dan maar. Vervolgensgaat de hele boel weer de mallemolen in. De douane rekent met “referentieprijzen” uit een dik boek. Wat niet inhet boek staat, bestaat niet en kan dus niet ingevoerd worden. Ik denk weer aan het project met de Utrechtsestadsbussen. Daarvan is de referentieprijs inmiddels meer dan drie keer zo hoog als de West-Europese markt-waarde. Uitstel van het geplande vervoer is nu de enige optie. Daarover hebben Richard vd Brink en ik vandaagkeer op keer contact. Opslaan bij de douane in Elbasan is ook geen echte optie. Dat kost 180 euro per dag.

  

Werkplaats Ali  Mufti

7 september 2005

Alex

Ook is er nieuws van de douane. Een nieuwe becijfering van het kantoor in Elbasan wijst uit dat ze 13.500 euroaan invoerrechten moeten betalen. Nog idioter dan het al was. Ook weten ze te vertellen dat alle budgetten op hetministerie bevroren zijn. Ik vraag me af hoe ze over een paar weken de boel het land binnen krijgen. Toch maarcontact opnemen met de Ambassade

  

Werkplaats Ali  Mufti

7 september 2005

Alex

We horen dat Natasha definitief is ontslagen, ondanks het bezwaar dat zij met een advocaat probeerde aan te te-kenen. De invoerrechten zullen vooralsnog niet geregeld kunnen worden. Over twee weken vertrekt wel het uit-gestelde transport. Hoe het dan moet is nu van later zorg. De Nederlandse Ambassade heeft inmiddels wel gerea-geerd. Het betalen van 20% omzetbelasting is onvermijdelijk. Daarvoor zijn vaste afspraken tussen het ministe-rie van onderwijs en dat van financiën, die ook in deze situatie gelden. Voor ECE hoeft dit dus geen probleem tezijn. Daarboven bedragen de invoerrechten in dit soort situaties 1 tot 2%. Dan kom je toch tot een probleem vaneen heel andere orde. De ambassade biedt aan om te bemiddelen. Dat leg ik meteen voor aan ECE en dring eropaan er gebruik van te maken.

  

Werkplaats Ali  Mufti

7 september 2005

Alex

We hebben een afspraak met Herman Sonneveld, leider van een met EU-geld uitgevoerd project voor beroepsonderwijs. In dit project gaan enige miljoenen euro’s om. Het bijzondere isdat de Albanezen daar nauwelijks van profiteren, want het meeste geld gaat rechtstreeks naar dure West-Europe-se consultants. Het is dan ook niet verrassend dat de “medewerking” van de Albanezen nogal te wensen overlaat.Hoe kun je je laten adviseren om je beroepsopleidingen anders vorm te geven als je geen middelen hebt om zo’nopleiding behoorlijk in te richten. Wel is het deze club gelukt alles wat ze invoeren vrijgesteld van invoerrechtente krijgen. Dat komt dan vooral doordat er bilaterale overeenkomsten met Duitsland, Zwitserland en Oostenrijkzijn. Voor Nederland is zo’n overeenkomst kennelijk nog een procedure te ver, zo bevestigt de ambassade mijdesgevraagd.

  

Werkplaats Ali  Mufti

10 september 2006

Alex

Gisteravond is Karel Werkschull aangekomen.Hij gaat een computercursus geven in het kader van het projectwaarvoor Jan Niks een hele hoeveelheid manschappen vanuit het ROC Eindhoven mobiliseert. Karel gaat cursus geven in het informatiecentrum van ECE, vergezeld van zijn tolkMaar eerstmoest Endri nog van alles regelen voor de cursus van Karel. De data waren een half jaar geleden bekend, dus alsje een halve dag van tevoren de deelnemers gaat informeren, komt alles goed

  

Werkplaats Ali  Mufti

10 september 2006

Alex

Maar voor het opzetten van de constructiewerkplaats (samen met een Duits bouwbedrijf en hetROC Eindhoven) staat volgens mij nog geen letter op papier. Het is te hopen dat Tani direct na de geboorte vanzijn kleine voldoende tijd en inspiratie vindt om alles op papier te zetten

  

Werkplaats Ali  Mufti

24 november 2009

Alex

Mijn volgende ontmoeting is met Bukurushe Manaj, een vrouw die in haar organisatie, net als ECE, een aantalactiviteiten op het gebied van beroepsopleidingen voor kanswarme jongeren overeind houdt. Ook haar organisa-tie werd gefinancierd door ICCO en ook dat houdt op in 2010. We filosoferen over mogelijkheden om sameneen en ander te continueren op basis van een gemeenschappelijk projectplan. Dat zal dan gepresenteerd moetenworden onder een ongelukkig gesternte. De centrale overheid doet er nog alles aan om dit soort particuliere initi-atieven tegen te werken. Een dieptepunt vind ik het wel als ik hoor dat lokale overheden financieel gestraft wor-den als ze financieel bijdragen aan dit soort opleidingsprogramma’s. Hoe kan het anders in een land waar hetcentralisme zo ver gaat dat het zelfs onmogelijk is voor bedrijven om dit soort activiteiten te ondersteunen omdateventuele steun zwaar fiscaal belast wordt. Dat schijnt anders te zijn met financiële steun aan politieke partijen.Alleen voor dat goede doel blijken fiscale vrijstellingen te bestaan......

  

Werkplaats Ali  Mufti

30 juni 2010

Alex

Tussen een aantal Nederlandse partners / relaties en ECE was de afgelopen jaren een serie misverstanden gere-zen, die het nodig maakten een compleet inzicht in de situatie te krijgen. Met name voor deze relaties volgt hierhet relaas. In feite gaat het over drie verschillende zaken, die bij betrokkenen steeds meer door elkaar zijn gaan lopen:1.Door één van de docenten van het ROC Eindhoven is een leergang “embedded software” gemaakt.De kosten van layout en vormgeving vielen onverwacht hoger uit dan voorzien. ECE had destijdstoegezegd dat het deze kosten voor zijn rekening neemt. Toch is het drukproces lang stil blijven lig-gen, ook al schijnt het onlangs weer op gang gekomen te zijn. 2.In het kader van een geslaagd ECE-project ter verbetering van het onderwijs in autotechniek heeftHuub Vaessen een voortreffelijk, maar ook uitgebreid boekwerk over ‘cartechnics’ geschreven.ECE heeft, zonder dat er budgetten voor gereserveerd waren, duizenden euro’s uitgegeven aan ver-taling, layout en vormgeving en reiskosten Nederland-Albanië. Het auteursrecht is nog niet gere-geld. Nu is er geen uitgever te vinden die het vuistdikke boek op de markt wil brengen, gewoonomdat de productiekosten in geen verhouding tot de verwachte afname staan. Medewerking van hetministerie is nauwelijks te verwachten, ook al doet ECE daar verwoede pogingen toe. De kans isgroot dat alle partijen straks tot de conclusie moeten komen dat er een prachtig product ligt waar-mee je in dit land niets kunt. 3.Jaren geleden maakte een andere Nederlandse trainer een leerboek over de programmertaal Delphi.Door allerlei verwikkelingen inzake de Albanese manier van planning en organisatie, bij voorkeurzonder vooraf gemaakte afspraken, kwam de voltooiing pas kort geleden tot stand. Nu zou het opde markt gebracht moeten worden, maar de inhoud is inmiddels zo verouderd, dat ECE zich af-vraagt of dit nog wel zinvol is......Opnieuw blijkt hoe het produceren en uitgeven van schoolboeken een riskante bezigheid is. Alles loopt via ten-ders en dat is nu juist de meeste geliefde bron van inkomsten voor overheidsfunctionarissen die zich bezighou-den met de vele mogelijkheden die dit systeem biedt in het belang van het onderwijs en / of zichzelf.